IELTS Online Test
Customer Satisfaction Survey
Customer details
Name:                                                               Sophie Bird
Occupation:                                                     

1

journalist


Reason for travel today:                               

2

shopping


Journey information
Name of station returning to:                  

3

Staunfirth


Type of ticket purchased:                             Standard 

4

return

ticket
Cost of ticket:                                                  £

5

23.70


When ticket was purchased:                       Yesterday
Where ticket was bought:                            

6

online


Satisfaction with journey
Most satisfied with:                                       the wifi
Least satisfied with:                                      the 

7

delay

this morning
Satisfaction with station facilities
Most satisfied with:                                       how much 

8

information

was provided
Least satisfied with:                                      lack of seats, particularly on the 

9

platform/platforms


Neither satisfied nor dissatisfied with:     the 

10

parking

available

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ nghề nghiệp.-

smiley5 Khi bạn nghe "And would you mind telling me what you do?" (Và bạn có thể cho tôi biết bạn làm gì không?)

>> Biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe " I’m a journalist" (Tôi là một nhà báo)

>> Từ cần điền là "journalist" smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford