IELTS Online Test

1

Polar bears suffer from various health problems due to the build-up of fat under their skin.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question:  Polar bears suffer from various health problems due to the build-up of fat under their skin.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 suffer from = suffer from ; polar bears = polar bears 

 various health problems = diabetes and heart disease.

 the build-up of fat under their skin = they have up to 11 centimetres of fat underneath their skin 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

 1 One reason for this is that they have up to 11 centimeters of fat underneath their skin 

 2 Humans with comparative levels of adipose tissue would suffer from diabetes and heart disease.

=> 1 + 2 Polar bears- có lớp mỡ dưới da dày 11cm - nếu con người cũng có lớp mỡ tương tự - thì sẽ bị tiểu đường hoặc bệnh tim (= various health problems)

>>> Thấy từ lạ 'adipose tissue' thì cũng đừng sợ nha, đọc connection để tìm mối liên hệ giữa 2 câu là ta có thể đoán được nghĩa thôi

 3 Yet polar bear experiences no such consequences.

>>> Such consequences là những hậu quả như trên -> Đang nói tới việc bị mắc bệnh tiểu đường/bệnh tim

=> 'Experiences no such consequences' -> Dù có lớp mỡ dày, polar bear lại không mắc phải những bệnh này

=> Trái ngược ý với câu hỏi: Polar bears suffer from various health problems due to the build-up of fat under their skin.

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford