IELTS Online Test
Buckworth Conservation Group

Regular activities

Beach

 • making sure the beach does not have

  1

  litter
   on it

 • no

  2

  dogs
  

Nature reserve

 • maintaining paths

 • nesting boxes for birds installed

 • next task is taking action to attract

  3

  insects
   to the place

 • identifying types of

  4

  butterflies
  

 • building a new

  5

  wall
  Forthcoming events

Saturday

 • meet at Dunsmore Beach car park

 • walk across the sands and reach the

  6

  island
  

 • take a picnic

 • wear appropriate

  7

  boots
  

Woodwork session

 • suitable for

  8

  beginners
   to participate in

 • making

  9

  spoons
   out of wood

 • 17th, from 10 a.m. to 3p.m.

 • cost of session (no camping): £

  10

  35/thirty five
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Question: make sure the beach does not have ____

=> Dựa vào câu hỏi, ta biết đáp án là một danh từ, cái gì đó trên bãi biển mà sẽ được lấy đi

=> Khi nghe tới câu hỏi 'Could you tell me something about your activities?', ta biết đáp án sắp tớismiley18 Sau đó ta nghe thấy 'We have a mixture of regular activities...' --> 'One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter'

=> Keep A free of B: giữ cho A không có B

=> Giữ cho beach không có litter

=> Answer: litter check

smiley43 'Litter'rác thải nếu bạn nào không biết từ này nên ghi chú lại nhé vì khi nhận diện được âm mà không biết phải ghi từ gì xuống/ghi sai chính tả là tiếc lắm đó

cross Ngoài ra các bạn thấy là người ta đã paraphrase lại rồi nên bạn nào mà có thói quen nghe keywords ngồi cứ chăm chăm đợi từ 'have' thì sẽ bị miss đáp án đó --> Phải nghe-hiểu nha check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford