IELTS Online Test
Opportunities for voluntary work in Southoe village

Library

 • Help with

  1

  collecting
   books (times to be arranged)

 • Help needed to keep

  2

  records
   of books up to date

 • Library is in the

  3

  West
   Room in the village hallLunch club

 • Help by providing

  4

  transport
  

 • Help with hobbies such as

  5

  art
  Help for individuals needed next week

 • Taking Mrs Carroll to

  6

  hospital
  

 • Work in the

  7

  garden
   at Mr Selsbury's house

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Question: help with ____________ books (times to be arranged)

smiley5 Loại từ cần điền: V-ing (dựa theo verb pattern của help: help with N => N = Ving books)

=> Meaning: Giúp đỡ với việc gì đó liên quan tới sách.

smiley5 Nghe tới "village library" là biết đáp án sắp được đề cập

check Nghe thấy "one thing you could do is get involved in collecting them"

=> "them" ở đây được biết là "books" ở câu thoại trước

=> Meaning: Một việc bạn có thể làm là tham gia vào việc thu thập sách

=> đáp án: Collecting smiley18

Lưu ý: Nếu ta không cẩn thận xác định chính xác loại từ điền vào ô trống sẽ rất dễ rơi vào bẫy

cross Nghe thấy "We borrow books" và chọn borrow vì nó nằm kế bên books là sai nhé

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford