IELTS Online Test
Transport survey

Name: Sadie Jones

Year of birth: 1991

Postcode:

1
DW30 7YZ


Travelling by bus

Date of bus journey:

2
24(th) April/24th April


Reason for trip: shopping and visit to the

3
dentist


Travelled by bus because cost of

4
parking
 to high

Got on bus at

5
Claxby
 Street

Complaints about bus service: - bus today was

6
late


- frequency of buses in the

7
evening


Travelling by car

Goes to the

8
supermarket
 by car

Travelling by bicycle

Dislikes travelling by bike in the city centre because of the

9
pollution


Doesn't own a bike because of a lack of

10
storage


ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Đáp án bạn cần nghe là "postcode = chữ cái + số" smiley12 Biết sắp nghe được đáp án ở "So next your postcode, please"

smiley2 Nghe thấy "It's DW30 7YZ" thirty = 30 >< thirteen = 15. Mình nghe được trong audio là thirty =30 nè, đừng nhầm lẫn chúng nhe !!!

check Đáp án: DW30 7YZ

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford