IELTS Online Test
Name of centre
Doctor's name
Advantage
The Harvey Clinic
Example Dr Green
Especially good with


The

Health Practice
Dr Fuller
Offers

appointments
The Shore Lane Health Centre
Dr
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ đối tượng phù hợp nhất với trung tâm smiley5 Khi bạn nghe nhắc đến "The Harvey Clinic" và "Doctor Green" là biết đáp án chuẩn bị vào check Sau đó nghe "We always recommend her for babies because she’s very good with them"

>> Cô ấy rất tốt với trẻ em/trẻ sơ sinh

>> Từ cần điền là "babies" smiley18 Nếu bạn bắt keyword và đợi tới từ "good with them" là sẽ bị trễ nhé, chú ý nghe sau khi nói tới Doctor Green liền

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford