IELTS Online Test
Name
Location
Cost of double room
Notes
Hostelling International West End
Example 10 minutes from downtown by Answer bus
$50 per night but only $

for members
Membership card offers discount on entry to

Internet access costs $3 per
Hostel
Near beach. Two-minute walk to

$62. Meals extra but only available in

Was built as a hotel in

Can hire

from hostel
Backpackers Hostel
In

district
$45 plus $5 for breakfast
A

on every floor for guests to use

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley2 Mình cần nghe về giá phòng của nhà nghỉ dành cho thành viên ($50 per night but only $ ... for members)

=> Đáp án sẽ có sau ''I need to know how much it costs.'' smiley18 Đầu tiên, ''The price is under $30 for a bed in a dormitory but they'll be paying $50 a night.''

=> Giá của một giường là 30$ nhưng cả hai sẽ chỉ trả 50$ một tối. smiley43 Sau đó, ''But if they become members of Hostelling International, the price comes down to $41 a night. Membership costs $35.''

=> Nếu họ trở thành thành viên thì giá còn 41$, còn giá để đăng ký thành viên là 35$ => Loại 35 cross => Đáp án là 41 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford