IELTS Online Test
PRESTON PARK RUN
Details of run
Example
Day of Park Run: Saturday
Start of run: in front of the
1
cafe


Time of start:
2
9/nine am/9 o'clock/nine o’clock


Length of run:
3
5/five km/5 kilometres/five kilometers/ 5 kilometers


At end of run: volunteer scans
4
bar-code/a bar-code/a barcode/barcode/bar code


Best way to register: on the
5
website


Cost of run: £
6
1.50ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần biết cuộc đua sẽ bắt đầu từ đâu (start of run: in front of ....... )

=> Đáp án sẽ tới sau "But it’s quite big and I’m not sure where to go'' (hỏi địa điểm) smiley9 Dave trả lời là ''The run starts at the café, goes past the tennis courts then twice around the lake and finishes back where it started.''

=> Điểm bắt đầu là ở một quán cà phê => Đáp án là cafe check

smiley2 P/s: Dave có nhắc tới hai địa điểm khác là tennis court và lake nhưng chúng đều không phải là điểm xuất phát (mình chỉ chạy qua tennis court và lake thôi) => Loại tennis court và lake cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford