IELTS Online Test
i-resizable-alignable
1
2
3
FLEXIBLE PAVEMENT
Tarmacadam (

and stone chips)
Middle layer (

deep)
Crushed stone dust andĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Tarmacadam (hot tar and stone chips)

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Tarmacadam = tarmacadam

 hot tar = hot tar

 stone chips = stone chips 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: Tarmacadam (____ and stone chips)

=> Đáp án là danh từ - một chất liệu kết hợp cùng stone chips đẻ tạo thành Tarmacadam

=> Dễ dàng tìm thấy 'stone chips' + 'tarmacadam' trong bài đọc

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 McAdam’s surface layer - hot tar onto which a layer of stone chips was laid - became known as ‘tarmacadam’

=> Phủ stone chips lên hot tar - để tạo thành tarmacadam

=> Answer: hot tar check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford