IELTS Reading Practice Test
1
a reference to the cooperation that takes place to try and minimise risk
C
Paragraph C
2
an explanation of a person’s aims
F
Paragraph F
3
a description of a major collision that occurred in space
A
Paragraph A
4
a comparison between tracking objects in space and the efficiency of a transportation system
E
Paragraph E
5
a reference to efforts to classify space junk
B
Paragraph B
1
a reference to the cooperation that takes place to try and minimise risk
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
QUESTION: a reference to the cooperation that takes place to try and minimise risk.

So sánh thông tin trong câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the cooperation = Inter-Agency Space Debris Coordination Committee

 try and minimise risk = avoid a shared threat = developed guidelines on space sustainability = inactivating satellites at the end of their useful life

Giải thích chi tiết

😎 TIP: Dạng Matching information chúng ta nên làm cuối cùng, sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác nha DOLBIES, bởi vì lúc này mình đã đọc và hiểu nội dung của bài rồi -> sẽ nhanh chóng tìm được vị trí đáp án hơn!!

check Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrasing QUESTION: a reference to the cooperation that takes place to try and minimise risk. -> Nghĩ về một tổ chức được nhắn đến trong bài >> (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee,...) -> Nghĩ về việc tổ chức đó sẽ giảm thiểu rủi ro >> (rủi ro tai nạn trong vũ trụ,...)

check Step 2: Tìm thứ imagine the cooperation = Inter-Agency Space Debris Coordination Committee

 try and minimise risk = avoid a shared threat = developed guidelines on space sustainability = inactivating satellites at the end of their useful life

😍 Đọc theo DOL's LINEARTHINKING để hiểu rõ main idea hơn, ta có:

 1 That means companies, governments and other players in space are collaborating in new ways to avoid a shared threat .

 2 International groups such as the Inter-Agency Space Debris Coordination Committee have developed guidelines on space sustainability .

 3 Those include inactivating satellites at the end of their useful life by venting pressurised materials or leftover fuel that might lead to explosions . Câu 1 2 nói về các tổ chức quốc tế đang làm việc với nhau để tránh các rủi ro chung/phát triển bản hướng dẫn để đảm bảo sự bền vững của vũ trụ. Câu 3 miêu tả cụ thể các bản hướng dẫn này và cách thực hiện chúng.

=> Giờ chúng ta đã hiểu trọn vẹn nội dungtự tin chọn đáp án C rồi!! check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford