IELTS Reading Practice Test
1The writer describes the Romeo and Juliet lesson in order to demonstrate
A
how few students are interested in literature.
B
how a teacher handles a range of learning needs.
C
how unsuitable Shakespeare is for most teenagers.
D
how weaker students can disrupt their classmates’ learning.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 2 It ’s an English literature lesson , and the teacher has just read an extract from Shakespeare’s Romeo and Juliet with a class of 15-year-olds .

 3 He 's given some of the students copies of No Fear Shakespeare.

 4 For three students , these [...] demands are beyond them .

 5 Another girl simply can’t focus and he gives her pens and paper to draw with .

6 The teacher ask the No Fear group to identity the key characters and provide a [...] summary .

 7 He ask most of the class about character development , and five of them support their statements with textual evidence .

 8 two curious students are wondering whether Shakespeare advocates .... or ....... .

-> Câu 2 3 nói về một giáo viên đọc Romeo và Juliet cùng học sinh. -> 4 câu sau nói về những nhu cầu học tập khác nhau của học sinhcách giáo viên đáp ứng những nhu cầu này.

Giải thích chi tiết

smiley5 Sử dụng hai danh từ riêng 'Romeo và Juliet' để locate => thông tin nằm ở đoạn 1.

smiley18 Áp dụng Linearthinking để đọc hiểu nội dung

Câu 2 giới thiệu về việc giáo viên đọc một đoạn trích Romeo và Juliet trong lớp văn học với học sinh

Câu 3 giới thiệu nhóm học viên đầu tiên và cách giáo viên đáp ứng đúng nhu cầu (đưa phiên bản Romeo & Juliet đã được đơn giản hóa)

Câu 4 nhấn mạnh thêm câu 3 khi nói rằng 1 số học sinh còn không đọc được phiên bản đã đơn giản hóa

Câu 5 nói về nhóm thứ hai: không tập trung + cách giải quyết của giáo viên: cho giấy và bút vẽ

Câu 6 quay lại nói về cách giáo viên tiến hành việc dạy nhóm học viên đầu tiên (nhóm đọc phiên bản đơn giản hóa): giáo viên yêu cầu xác định nhân vật chính + cung cấp tóm tắt sơ lược

Câu 7 nói về cách giáo viên tiến hành việc dạy cả lớp: hỏi lớp về sự phát triển của nhân vật + nói về nhóm học sinh thứ ba: có thể đưa ra luận điểm chứng minh ý kiến của mình bằng những gì có trong bài đọc

Câu 9 nói về nhóm học sinh cuối cùng: tự hỏi Sharespear ủng hộ lối sống tàng tàng hay nhiệt huyết.

=> Main idea: một lớp học với học sinh ở nhiều trình độ khác nhau và cách giáo viên giảng dạy lớp này => Đáp án là B: how a teacher handles a range of learning needs

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford