DOL IELTS Writing
Task 2 Academic Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề. Từ đó giúp các thí sinh ôn luyện một cách hiệu quả để chuẩn bị chinh phục kỳ thi.

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 08/06/2024

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2023_1

Chủ đề Government là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2023
Quí 2 2023
Advantages & Disadvantages

Chủ đề Advertisement là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Do the disadvantages of peer pressure outweigh its advantages?

Young people are often influenced in their behaviours and situations by others in the same age. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages of peer pressure outweigh the advantages? Bài mẫu band 8.0+ IELTS Writing Task 2 ngày 17/03/2022

Some languages are popular while others are not. Positive/negative? - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Advertising aimed at children should be banned due to its negative impact. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề quảng cáo (advertisement) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - Why do problems arise when cars and cyclists share the same roads? What are the solutions?

Chủ đề giao thông (transport) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - Films today can be made by individual filmmakers. Positive/negative?

Chủ đề giải trí (entertainment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Large firms sponsor sports events for promoting purposes has negative impact on sports. Agree/disagree? - IELTS Writing

Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree? Bài mẫu band 8.0+ IELTS Writing Task 2 ngày 17/07/2021.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background