DOL IELTS Writing Sample

Tổng hợp bài IELTS Writing Academic Task 1, IELTS essay Task 2, IELTS General Training Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề.

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Writing mới nhất

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 25/11/2023

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/11/2023 dạng Map: The diagrams below compare the layout of a typical Japanese office and a typical American office.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/11/2023

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/11/2023 dạng Mixed Charts: The charts below give information about the world's top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 General

Xem thêm
Bài mẫu thư cung cấp thông tin 3 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Academic

Xem thêm
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/11/2023 dạng Table: The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas (Africa, Asia, Europe, North America, Central America, and Oceania) in 1995 and 2005. Summarize and report key features.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/10/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/10/2023 dạng Process: The diagrams below give information about a plan to redevelop an industrial site.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/10/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/10/2023 dạng Process: The diagram below shows the process of growing and preparing pineapples and pineapple products.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/10/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/10/2023 dạng Mixed Charts: The first diagram shows the number of train passengers from 2000 to 2009. The second graph shows the percentage of trains running on time.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Academic

Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 04/11/2023

Chủ đề Advertisement là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 28/10/2023

Chủ đề Tourism là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 21/10/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 12/10/2023

Chủ đề Sport là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background