DOL IELTS Writing Sample

Tổng hợp bài IELTS Writing Academic Task 1, IELTS essay Task 2, IELTS General Training Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề.

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Writing mới nhất

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/04/2024 dạng Bar chart: The chart below gives information about the journeys to school by children aged 11 to 16 in the UK in a year. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 13/04/2024

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2024 dạng Bar chart: The two bar charts show the proportion of 14 - 16 year-old students studying a modern foreign language in an English-speaking country, and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 06/04/2024

Chủ đề Entertainment là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 General

Xem thêm
Bài mẫu thư cung cấp thông tin 3 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Academic

Xem thêm
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/03/2024 dạng Bar chart: The charts below show the protein and calorie intakes of people in different parts of the world. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/03/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of a car manufacturer’s total sales in various regions from 2006 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2024 dạng Map: The plans below show the ground floor of a library in 2001 and how it was developed in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/03/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/03/2024 dạng Line graph: The graph below shows the percentage of the Australian workforce in five industries between 1962 and 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Academic

Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 30/03/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 23/03/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 16/03/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 09/03/2024

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background