DOL IELTS Writing Sample

Tổng hợp bài IELTS Writing Academic Task 1, IELTS essay Task 2, IELTS General Training Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề.

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Writing mới nhất

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/09/2023 dạng Line Graph: The chart below shows the percentage of households owning four types of electronic devices between 1995 and 2015.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 dạng Table: The table below shows the cost of water in five cities in Australia (CC98).

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 09/09/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 14/09/2023

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 General

Xem thêm
Bài mẫu thư cung cấp thông tin 3 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Academic

Xem thêm
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 dạng Pie Chart: The charts below show the class size of four states of Australia.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/09/2023 dạng Bar Chart: The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31/08/2023 dạng Bar Chart: The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008-2010.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/08/2023 dạng Line Graph: The graph below shows the unemployment levels in Ireland and the number of people leaving the country between 1988 and 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Academic

Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 02/09/2023

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 26/08/2023

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 12/08/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Why is an increase in consumer goods production harmful to the environment? How to solve? - IELTS Writing

Chủ đề Môi trường (Environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background