DOL IELTS Writing Sample

Tổng hợp bài IELTS Writing Academic Task 1, IELTS essay Task 2, IELTS General Training Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề.

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Writing mới nhất

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 08/06/2024

Chủ đề Health là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 08/06/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/06/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 01/06/2024

Chủ đề Government là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 01/06/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/06/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the number of films produced by five countries in three years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 General

Xem thêm
Bài mẫu thư cung cấp thông tin 3 - IELTS General Task 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Academic

Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 25/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/05/2024 dạng Mixed charts: The graphs below show the percentage of math graduates and other graduates who got full-time job after graduating from a university in Australia, and also show the average salary of both these types of graduates, from 2004 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 18/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/05/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the changes in the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 11/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2024 dạng Map: The maps below show a town centre in 1990 and the same town centre today. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 09/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2024 dạng Mixed charts: The table and pie charts below show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Academic

Xem thêm
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/05/2024

Chủ đề Business là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/05/2024

Chủ đề Business là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 11/05/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 09/05/2024

Chủ đề Economics là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background