Describe a dinner that you really enjoyed - topic Dinner

IELTS Speaking Part 2 topic Dinner (chủ đề Bữa tối): Describe a dinner that you really enjoyed

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
One dinner with grilled chicken in my vacation to Gia Lai Province
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Describe the dinner
Idea 1
The chicken: was cooked to perfection, a crisp outside, soft inside.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Because of the marinade, it was bursting with flavor.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Paired with fresh veggies and hot rice.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The atmosphere during dinner
Idea 1
Restaurant: quaint, rustic, was surrounded by verdant trees.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The personnel: helpfulness and friendliness.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
We were able to learn about the culture of the area while we dined.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
The atmosphere was authentic, thanks to the wooden carvings that adorned the walls.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion
Topic Sentence

Idea 1
Special night: the wonderful meal, tranquil environment, and kind locals.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I hope that others who go there will be able to experience it as well.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Xem gợi ý trả lời câu hỏi trong chủ đề Dinner - Speaking sample.

One dinner that I really enjoyed was when I had

grilled chicken
on my vacation to Gia Lai Province, a highland area in central Vietnam. It was a memorable experience that
left a lasting impression
on me.

The chicken was cooked to perfection, with

a crisp outside
and juicy, soft inside. Because of the marinade, it was
bursting with flavor
and was incredibly excellent. The chicken was
paired with fresh veggies
and hot rice, all of which were included in the menu. 

On top of that, the atmosphere during dinner was also perfect. We were sitting in a quiet corner of

a quaint, rustic restaurant
in Gia Lai, which was surrounded by
verdant trees
. The helpfulness and friendliness of
the personnel
was a great bonus. We were able to take in the lovely surroundings and learn about the culture of the area while we dined. The restaurant was filled with locals, and the atmosphere was really authentic thanks to the wooden carvings that
adorned
the walls. This added to the
uniqueness
of the trip and provided us a taste of what locals experience on a daily basis.

I will always remember that special night because of the wonderful meal, tranquil environment, and kind locals. That was a wonderful introduction to the local culture and food, and I hope that others who go there will be able to experience it as well.

(231 words)

📚 Vocabulary

grilled chicken
/ɡrɪld ˈʧɪkɪn/
(noun). gà nướng
vocab
left a lasting impression
/lɛft ə ˈlɑːstɪŋ ɪmˈprɛʃᵊn/
(verb). để lại ấn tượng lâu dài
vocab
a crisp outside
/ə krɪsp ˌaʊtˈsaɪd/
(noun). bên ngoài giòn
vocab
bursting with flavor
/ˈbɜːstɪŋ wɪð ˈfleɪvə/
(adj). bùng nổ với hương vị
vocab
paired with fresh veggies
/peəd wɪð frɛʃ ˈvɛʤiz/
(verb). kết hợp với rau tươi
vocab
a quaint, rustic restaurant
/ə kweɪnt, ˈrʌstɪk ˈrɛstrɒnt/
(noun). một nhà hàng cổ kính, mộc mạc
vocab
verdant trees
/ˈvɜːdənt triːz/
(noun). cây cối xanh tươi
vocab
the personnel
/ðə ˌpɜːsᵊnˈɛl/
(noun). nhân viên
vocab
adorn
/əˈdɔːn/
(verb). tô điểm
vocab
uniqueness
/juːˈniːknəs/
(noun). sự độc đáo
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking part 2 nhé!

Exercise 1:

1 Gà nướng, kết hợp với rau tươi, là một lựa chọn bữa ăn lành mạnh và ngon miệng.

-->

, paired with fresh veggies, is a healthy and delicious meal option.

 

2 Món gà nướng tôi ăn ở nhà hàng đó đã để lại ấn tượng khó phai trong vị giác của tôi.

--> The grilled chicken I had at that restaurant

on my taste buds.

 

3 Bí quyết để có món gà nướng hoàn hảo là bên ngoài giòn và bên trong mọng nước.

-->The secret to a perfectly grilled chicken is

and a juicy inside.

 

4 Món sườn nướng nấu chậm bùng nổ hương vị, để lại hương vị đậm đà và thơm ngon trong miệng tôi.

--> The slow-cooked barbecue ribs were

, leaving a rich and savory taste in my mouth.

 

5 Cho bữa tối nay, tôi định làm món gà nướng, kết hợp với rau tươi từ vườn của tôi.

--> For dinner tonight, I'm planning on making grilled chicken,

from my garden.

💡 Gợi ý

left a lasting impression

paired with fresh veggies

a crisp outside

Grilled chicken

bursting with flavor

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một nhà hàng cổ kính, mộc mạc

02.

cây cối xanh tươi

03.

nhân viên

04.

tô điểm

05.

sự độc đáo

Những chủ đề liên quan part 2 Speaking.

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Because of N/V-ing, SV: nhờ vào cái gì đó

Ví dụ: Because of the marinade, it was bursting with flavor and was incredibly excellent.

2. Sử dụng đa dạng các tính từ

- The grilled chicken: crisp, juicy mô tả kết cấu (texture), soft (mô tả độ mềm)

- The restaurant: quaint và rustic để mô tả phong cách (style), surrounded by verdant trees mô tả vị trí (location)

3. Câu phức (Complex Sentences)

Ví dụ: We were able to take in the lovely surroundings and learn about the culture of the area while we dined.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background