Topic Helping Others (chủ đề Giúp đỡ người khác): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Helping Others (Giúp đỡ người khác) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Xem ngay list câu hỏi thường xuất hiện trong IELTS Speaking Part 3 Helping Others.

📚 Vocabulary

to capitalize on something
/tuː kəˈpɪtəlaɪz ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Lợi dụng kiếm tiền từ việc gì đó
vocab
to rip somebody off
/tuː rɪp ˈsʌmbədi ɒf/
(verb). Lừa tiền, tài sản của ai đó/ Bán đồ giá cắt cổ
vocab
to do something out of anger
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ aʊt ɒv ˈæŋgə/
(adv). Làm việc gì đó do giận dữ
vocab
to discourage somebody from doing something
/tuː dɪsˈkʌrɪʤ ˈsʌmbədi frɒm ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Khiến ai đó nhụt chí khỏi việc gì đó
vocab
to exchange something for something
/tuː ɪksˈʧeɪnʤ ˈsʌmθɪŋ fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Trao đổi thứ gì để lấy cái gì đó
vocab
to make use of somebody/something
/tuː meɪk juːz ɒv ˈsʌmbədi ɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Lợi dụng ai đó, thứ gì đó
vocab
to have a way with words
/tuː hæv ə weɪ wɪð wɜːdz/
(adj). Biết cách ăn nói
vocab
to be none the wiser
/tuː biː nʌn ðə ˈwaɪzə/
(adj). Không khôn ra được
vocab
empathy
/ˈɛmpəθi/
(noun). sự đồng cảm
vocab
chain reaction
/ʧeɪn riˈækʃən/
(noun). phản ứng dây chuyền
vocab
compassion
/kəmˈpæʃən/
(noun). lòng trắc ẩn
vocab
personal growth
/ˈpɜrsɪnɪl ɡroʊθ/
(noun). phát triển cá nhân
vocab
instil
/ɪnˈstɪl/
(verb). truyền dạy, thấm nhuần
vocab
over-involvement
/ˌoʊvərɪnˈvɑlvmənt/
(noun). sự tham gia, can thiệp quá mức
vocab
hinder
/ˈhɪndər/
(verb). cản trở
vocab
autonomy
/ɔˈtɑnəmi/
(noun). tự chủ
vocab
take ownership of
/teɪk ˈoʊnərˌʃɪp ʌv/
(verb). đảm nhận trách nhiệm trong việc gì đó
vocab
respect
/rɪˈspɛkt/
(noun). sự tôn trọng
vocab
gratitude
/ˈɡrætəˌtud/
(noun). lòng biết ơn
vocab
twists and turns
/twɪsts ənd tɜrnz/
(noun). những khúc mắc trong cuộc sống
vocab
wisdom
/ʃɛr ˈwɪzdəm/
(noun). tri thức, trí tuệ, sự khôn ngoan
vocab
navigator
/ˈnævəˌɡeɪtər/
(noun). người/vật dẫn đường, chỉ đường
vocab
steer
/stɪr/
(verb). chỉ đạo, dẫn đường, lèo lái
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 3 topic Helping Others nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/8

To capitalize ____ something means to take advantage of a situation

in

0% chọn

of

0% chọn

on

0% chọn

This store is accused of ripping people ____ by charging them shockingly high prices in return for low-quality items.

He was so pissed that he slapped his daughter _____ anger.

Khiến ai đó nhụt chí khỏi việc gì đó

=> To to discourage somebody _____ doing something

The man wanted to exchange $20,000 ___this plant of mine but I refused.

He ____ use of the vacant room to store all the stuff that he no long use.

What does 'to have a way with words' mean?

I spent an hour teaching him how to boil an egg and he is still ____ the wiser.

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Biết thông cảm và tốt bụng

=>

01.
and kind

 

Tạo ra những mưu đồ rất chi tiết và phức tạp

=> Create

02.
schemes

 

Xin đi xe nhờ

=> Ask for a

03.

 

Cướp

=> To

04.

 

Đáng buồn, đáng thất vọng

=> To be

05.

 

Làm ai đó nhụt chí

=> To

06.
somebody

 

Ân huệ

=> A

07.

 

Keo kiệt hoặc xấu tính

=> To be

08.
or mean

 

Cẩn thận

=> To be

09.

 

Lòng kiên nhẫn

=>

10.

 

Tài năng bẩm sinh

=>

11.
talent

 

Người mua thường xuyên

=>

12.
buyers

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo chủ đề khác tại chuyên trang Tổng hợp IELTS Speaking Sample của DOL Tự Học.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 Helping Others, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background