👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS Trainer
Preview

IELTS Trainer

12 bài tests
5.991 lượt làm

IELTS Trainer với đề bài IELTS Reading Listening Test được thiết kế dưới dạng bài thi thử IELTS Online Test kèm Answer key giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking, list từ vựng IELTS cần học trong bài và Free PDF download.

Bộ sách IELTS nổi bật

Cambridge IELTS 17

Cambridge IELTS 17

8 bài tests
61K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 16

Cambridge IELTS 16

8 bài tests
113K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 15

Cambridge IELTS 15

8 bài tests
58K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 14

Cambridge IELTS 14

8 bài tests
49K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 13

Cambridge IELTS 13

8 bài tests
27K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 12

Cambridge IELTS 12

8 bài tests
21K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 11

Cambridge IELTS 11

8 bài tests
19K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 10

Cambridge IELTS 10

8 bài tests
24K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 9

Cambridge IELTS 9

8 bài tests
32K lượt làm
Xem bài test

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background