Traveling abroad for leisure purposes has negative impact on the countries travelled to. Agree/disagree?

IELTS Writing Sample task 2 ngày 17/02/2021 chủ đề du lịch (tourism): Nowadays many people travel to foreign countries for pleasure. Some believe this travel has a negative impact on the countries travelled to. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với quan điểm rằng ngành du lịch có hại cho các điểm đến, DOL sẽ chỉ ra những điều tốt đẹp mà ngành du lịch đã mang lại cho một nơi

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng sẽ chỉ ra vì sao nhiều người nghĩ ngành du lịch tác động xấu tới các điểm đến để lập luận của mình được đa chiều và thuyết phục hơn.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những tác động xấu, nhưng những lợi ích mà ngành du lịch mang lại là không thể chối cãi.

Insert Statement here...
I strongly disagree with this idea, thinking that international traveling is beneficial to the countries visited.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
International travels foster tourism industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: VN relies heavily on foreign travellers → sell souvenirs, sell food, create tours,...
Idea 2
International travels foster cultural restoration
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: in order to appeal to tourists → restore old buildings, promote traditional festivals
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Foreign tourists have little respect for the environment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: tourists from some countries often litter after vising beaches
Idea 2
Makes it harder for domestic tourists to enjoy themselves
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Hoi An is always packed with foreign tourists → domestic tourists can rarely relax

📝 Bài mẫu

With the growing trend of

globalization
, more tourists from all over the world are spending their vacations in Vietnam. This has led to some thinking that this trend has a negative impact overall. I strongly disagree with this idea, thinking that international traveling is beneficial to the countries visited.

I disagree with the statement because international travels

foster
the tourism industry of Vietnam. For example, for many tourist attractions, local people rely heavily on tourism
to make their living
. Foreign tourists are typically more generous as they spend more on food, souvenirs, and activities like canoeing or zip-lining. Another reason why I disagree is that, because of foreign travelers, more restoration of Vietnamese culture gets
carried out
. Foreign tourists are more interested in traditional festivals, clothes, and buildings than domestic ones. By encouraging foreigners to visit Vietnam, we
have the incentives to
preserve our traditions, especially when foreigners appreciate them.

However, I can understand why some people have a negative attitude towards foreign tourists. The first reason is that foreigners sometimes can

have little respect for
the environment of the country they traveled to. It can be seen, usually, after vacations, that visitors from some countries would typically
litter all over the beaches
, like Vung Tau or Nha Trang. The second reason is that the greater
the influx of
international tourists, the less domestic tourists can enjoy themselves. For example, Hoi An
is always packed with
tourists from South Korea and China all year round, making it extremely difficult for domestic tourists to enjoy any activities here. This problem is considered the
tradeoff
between prioritizing international or domestic tourists.

In conclusion, I do agree that international travelers can cause problems for the countries they visit. However, I still strongly disagree with this statement because the benefits to the tourism industry cannot be ignored.

(304 words)

📚 Vocabulary

Danh sách những từ vựng chủ đề Tourism được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Globalization
/ˌgloʊbəlɪˈzeɪʃən/
(noun). Sự toàn cầu hóa
vocab
To foster something
/tu ˈfɑstər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nuôi dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của một cái gì đó
vocab
To make a living
/tu meɪk ə ˈlɪvɪŋ/
(verb). Kiếm sống
vocab
To carry something out
/tu ˈkæri ˈsʌmθɪŋ aʊt/
(verb). Tiến hành làm một việc gì đó
vocab
To have the incentive to do something
/tu hæv ði ɪnˈsɛntɪv tu du ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có động lực để làm một việc gì đó
vocab
To have little respect for something
/tu hæv ˈlɪtəl rɪˈspɛkt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Thiếu tôn trọng đến một cái gì đó
vocab
To litter all over a place
/tu ˈlɪtər ɔl ˈoʊvər ə pleɪs/
(verb). Xả rác khắp một nơi nào đó
vocab
The influx of something
/ði ˈɪnˌflʌks ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự đổ xô của một thứ gì đó đến đâu đó
vocab
To be packed with somebody
/tu bi pækt wɪð ˈsʌmˌbɑdi/
(adj). Đông đúc, đầy một loại người nào đó
vocab
Trade-off
/treɪd-ɔf/
(noun). Sự đánh đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing mẫu nhé!

Exercise 1

QUIZ 1/5

What does 'make a living' mean?

To try to survive

0% chọn

To make money to pay for neccessities

0% chọn

To live comfortably

0% chọn

Tiến hành làm một việc gì đó

=> To carry something ____

What does 'To foster something' mean?

Đông đúc, đầy một loại người nào đó

=> To be packed ____ somebody

Which of these words means 'Sự toàn cầu hóa'?

Exercise 2

Mẹ anh ấy hứa mua cho nó một cái iPad mới nếu anh ấy đứng nhất lớp trong bài kiểm tra, và bây giờ nó đã có động lực để cố gắng học tập.

=> His mom promised him a new iPad if he ace the test, and now he

.

 

Cô ấy chẳng còn mấy tôn trọng cho bố mình sau khi cô ấy phát hiện ra ông đã bỏ mẹ mình theo một người phụ nữ khác.

=> She

after she found out he left her mom for another woman.

 

Tôi rát ghét có trẻ con qua nhà chơi vì chúng nó chỉ biết la hét và xả rác khắp nhà.

=> I hate having kids over since all they do is scream and

.

 

Sự đổ xô bất ngờ của du khách đến thành phố là nhờ vào một phim tài liệu về ẩm thực đường phố được chiếu toàn cầu trên một kênh truyền hình về khoa học rất nổi tiếng.

=> The sudden

into the city was thanks to a documentary on local street food being aired on a very well-known science channel worldwide.

Đối vói một vài những người mua xe, sự thiếu hụt không gian là sự đánh đổi chấp nhận được để đối lấy kiểu dáng thể thao.

=> For some car buyers, lack of space is

a sporty design..

💡 Gợi ý

has little respect left for her dad

influx of tourists

an acceptable trade-off for

has the incentive to study hard

litter all over the place

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Nowadays many people travel to foreign countries for pleasure. Some believe this travel has a negative impact on the countries travelled to. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background