Describe an outdoor activity you did - topic Outdoor activities

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Outdoor activities (chủ đề Hoạt động ngoài trời): Describe an outdoor activity you did, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Outdoor activities thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe an outdoor activity you did - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

So, one outdoor activity I really enjoyed was

camping
in a mountain called Langbiang in Dalat City. I did it last year with a couple of friends during the Tet holiday. Langbiang is located about an hour's drive from central Dalat, so it was a perfect
day trip
.

We set up our tents at a cozy spot near the base of the mountain, surrounded by

lush greenery
and
breathtaking views
. The weather was a bit chilly, but it just added to the whole adventure vibe, you know?

As for why I enjoyed it, well, for starters, the scenery was

out of this world
! Waking up to the misty mountain views and watching the sunrise over the valley was pure magic. It was like something out of a movie. But besides that, it was just the thrill of the journey. Hiking through the forests, scrambling over rocks, and finally reaching the top – it was a real
adrenaline rush
. And you know what the best part was? Just chilling around the campfire with my pals, swapping stories, and gazing up at the stars. It was a chance to disconnect from all the craziness and just enjoy being out in nature.

Overall, camping at Langbiang Mountain was

a blast
. It had everything: stunning views,
thrilling adventures
, and
unforgettable
moments with friends. I can’t wait to do it all over again!

(227 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Outdoor activities thường được dùng trong bài.

camping
/ˈkæmp.ɪŋ/
(noun). cắm trại
vocab
day trip
/ˈdeɪˌtrɪp/
(noun). chuyến đi trong ngày
vocab
lush greenery
/ˌlʌʃ ˈgriːn.ə.ri/
(noun). cảnh quan xanh tốt
vocab
breathtaking view
/ˈbriθˌteɪk.ɪŋ ˈvjuːz/
(noun). quang cảnh ngoạn mục
vocab
thrilling adventure
/ˈθrɪl.ɪŋ ədˈvɛn.tʃər/
(noun). cuộc phiêu lưu ly kỳ
vocab
out of this world
/ˌaʊt əv ðɪs ˈwɜːrld/
(adj). tuyệt vời, không tưởng
vocab
adrenaline rush
/ˌæd.rə.ˈnə.lɪn ˈrʌʃ/
(noun). cảm giác gay cấn, phấn khích
vocab
swap stories
/ˈswɒp ˈstɔːriz/
(verb). truyện trò, chia sẻ câu chuyện
vocab
gaze up at the stars
/ɡeɪz ʌp æt ðə ˈstɑːrz/
(verb). ngắm sao
vocab
a blast
/ə ˈblɑːst/
(noun). một trải nghiệm tuyệt vời, phấn khích
vocab
unforgettable
/ˌʌn.fərˈget.ə.bəl/
(adj). không thể nào quên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample Speaking IELTS nhé!

 

01.

cắm trại:

02.

chuyến đi trong ngày:

03.

cảnh quan xanh tốt:

04.

ngắm sao:

05.

không thể nào quên:

Những chủ đề mới speaking part 2 tham khảo.

💡 Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Câu hỏi Describe an outdoor activity you did.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background