Free IELTS Online Tests: IELTS Online Practice Tests - DOL Tự Học

Free IELTS Online Practice Tests in DOL Tự Học. Improve Your IELTS Score with Comprehensive Online Practice Tests. Access a wide range of realistic exam simulations, expert tips, and personalized feedback. Start preparing for success today!

Đăng ký miễn phí ngay

Vì sao nên chọn làm IELTS Online Test tại DOL Tự Học

question

Đề thi IELTS mới nhất & nhiều nhất

Đề thi IELTS Listening & Reading dựa trên các đề IELTS thực tế và chuẩn format Cambridge IELTS.

Giao diện test như thi thật

Giao diện trực quan, đơn giản, dễ sử dụng đem đến cảm giác thoải mái, thuận tiện khi làm bài test.

Giải thích và từ vựng chi tiết

Sau khi nộp bài sẽ có ngay đáp án và giải thích chi tiết. Thậm chí DOL còn soạn sẵn từ vựng cần học.

Bài test từ bộ IELTS Cambridge

Cambridge IELTS 18

Cambridge IELTS 18

8 bài tests
15K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 17

Cambridge IELTS 17

8 bài tests
95K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 16

Cambridge IELTS 16

8 bài tests
154K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 15

Cambridge IELTS 15

8 bài tests
83K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 14

Cambridge IELTS 14

8 bài tests
68K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 13

Cambridge IELTS 13

8 bài tests
38K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 12

Cambridge IELTS 12

8 bài tests
29K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 11

Cambridge IELTS 11

8 bài tests
27K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 10

Cambridge IELTS 10

8 bài tests
33K lượt làm
Xem bài test
Cambridge IELTS 9

Cambridge IELTS 9

8 bài tests
42K lượt làm
Xem bài test

Bài test từ Official Guide & IELTS Trainer

Official Cambridge Guide to IELTS

Official Guide to IELTS

14 bài tests
13K lượt làm

Official Cambridge Guide To IELTS với đề bài IELTS Reading Listening Test được thiết kế dưới dạng bài thi thử IELTS Online Test kèm Answer key giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking, list từ vựng IELTS cần học trong bài và Free PDF download.

Xem bài test
IELTS Trainer

IELTS Trainer

12 bài tests
8K lượt làm

IELTS Trainer với đề bài IELTS Reading Listening Test được thiết kế dưới dạng bài thi thử IELTS Online Test kèm Answer key giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking, list từ vựng IELTS cần học trong bài và Free PDF download.

Xem bài test

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Để lại thông tin liên hệ

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background