DOL IELTS Speaking Part 2
Sample

Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 2 IELTS và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo từng chủ đề!

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Describe an ideal house or apartment where you want to live - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Places Question Describe an ideal house or apartment where you want to live IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a piece of important news you got through a text message - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a piece of important news you got through a text message IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a risk you've taken which had a positive result - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a risk you've taken which had a positive result IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a plan in your life (that is not related to work or study) - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a plan in your life (that is not related to work or study) IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a performance you watched recently - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a performance you watched recently IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a mistake you have made - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a mistake you have made IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a live sports event you watched before - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a live sports event you watched before IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a leisure activity you do with your family - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a leisure activity you do with your family IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a job that you would not like to do in the future - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a job that you would not like to do in the future IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background