DOL IELTS Speaking Part 2
Sample

Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 2 IELTS và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo từng chủ đề!

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school - topic School

IELTS Speaking Part 2 Sample topic School (chủ đề Trường học): Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe an interesting conversation you had with a very old person - topic Interesting conversation

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Interesting conversation (chủ đề Cuộc chuyện trò thú vị): Describe an interesting conversation you had with a very old person, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a trip you were looking forward to but was delayed - topic Postponed travel

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Postponed travel (chủ đề Chuyến đi bị trì hoãn): Describe a trip you were looking forward to but was delayed, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a time when you picked up an item that someone else lost - topic Lost and Found

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Lost and Found (chủ đề Thất lạc và Tìm thấy): Describe a time when you picked up an item that someone else lost, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe something you do to help you study or work - topic Work and Study

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Work and Study (chủ đề Học tập và làm việc): Describe something you do to help you study or work, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe an outdoor activity you did - topic Outdoor activities

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Outdoor activities (chủ đề Hoạt động ngoài trời): Describe an outdoor activity you did, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a time you were very busy - topic A very busy time

IELTS Speaking Part 2 Sample topic A very busy time (chủ đề Một khoảng thời gian bận rộn): Describe a time you were very busy, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market - topic Street market shopping

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Street market shopping (chủ đề Mua sắm ở chợ đường phố): Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a time you had to finish something quickly - topic A quick fix

IELTS Speaking Part 2 Sample topic A quick fix (chủ đề Nhanh chóng hoàn thành): Describe a time you had to finish something quickly, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background