DOL IELTS Speaking Part 2
Sample

Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 2 IELTS và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo từng chủ đề!

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Describe something you do to help you study or work - topic Work and Study

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Work and Study (chủ đề Học tập và làm việc): Describe something you do to help you study or work, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a goal you set that you tried your best to achieve - topic Goal

IELTS Speaking Part 2 topic Goal (chủ đề Mục tiêu): Describe a goal you set that you tried your best to achieve.

Topic Environmental Protection: Describe a law on environmental protection

Topic Environmental Protection: Describe a law on environmental protection - IELTS Speaking Part 2 with Sample and Vocabulary.

Topic Habit: Describe a habit that you would like to change

Topic Habit: Describe a habit that you would like to change - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Describe a risk you've taken which had a positive result - topic Risk

IELTS Speaking Part 2 topic Risk (chủ đề Rủi ro): Describe a risk you've taken which had a positive result

Describe a place you visited where the air was polluted - topic Pollution

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Pollution (chủ đề Ô nhiễm): Describe a place you visited where the air was polluted, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Topic Historical places: Describe a historical place that you are interested in

Topic Historical places: Describe a historical place that you are interested in - IELTS Speaking Part 2 with Sample and Vocabulary.

Topic Mistake: Describe a mistake you have made

Topic Mistake: Describe a mistake you have made - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Describe a time when you missed or were late for an important meeting/event

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Describe a time (chủ đề Mô tả một khoảng thời gian): Describe a time when you missed or were late for an important meeting/event, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background