DOL IELTS Speaking Part 2
Sample

Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 2 IELTS và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo từng chủ đề!

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Describe something you do to help you study or work - topic Work and Study

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Work and Study (chủ đề Học tập và làm việc): Describe something you do to help you study or work, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Topic Things: Describe a thing you bought and felt happy about

Topic Things: Describe a thing you bought and felt happy about - IELTS Speaking - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Topic Leisure activity: Describe a leisure activity you do with your family

Topic Leisure activity: Describe a leisure activity you do with your family - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Topic Decision: Describe a good decision you made recently

Topic Decision: Describe a good decision you made recently - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Describe a historical building you have been to  - topic Historical Building

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Historical Building (chủ đề Công trình lịch sử): Describe a historical building you have been to, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Topic Toy: Describe a toy you used to play when you were a child

Topic Toy: Describe a toy you used to play when you were a child - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Topic House/Apartment: Describe an ideal house or apartment where you want to live

Topic House/Apartment: Describe an ideal house or apartment where you want to live - IELTS Speaking Part 2 with Sample, Vocabulary, Free download PDF.

Describe a place you would like to go to relax - topic Places to relax

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Places to relax (chủ đề Nơi để thư giãn): Describe a place you would like to go to relax, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market - topic Street market shopping

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Street market shopping (chủ đề Mua sắm ở chợ đường phố): Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background