Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2023: The table describes the changes of people who went for international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả tổng số người đi du lịch đến 5 khu vực và số người đi du lịch đến Châu Âu.

 • Body 2: Mô tả số lượng người đi du lịch đến 4 khu vực còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
International travelers increases over 15 years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Europe was the most popular destination.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Total number of international tourists + people travelling to Europe
Idea 1
The number of international tourists increased consistently from 449 to 690 million after 15 years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Europe dominated with the highest figure throughout all recorded years and significantly increased from 280.2 million in 1990 to 400 million in 2005.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The figure for other regions
Idea 1
The numbers of America, Asia, and the Pacific were similar but had different trends.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • America: peak at 118.2 in 2000 --> decline
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia + Pacific: increase to 136 mil in 2015
Idea 2
Africa and the Middle East were the least popular destinations with the same trend.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Start: Africa (18.2 mil) & Middle East (8.2 mil)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • both increase by almost 1.5 times

📝 Bài mẫu

The given table

demonstrates
the number of international travelers in 5
distinct
regions in 4 different years.

Overall, the total number of overseas travelers increased

consistently
over the period. In addition, Europe was the most popular destination compared to the other four areas.

According to the data, initially, there were

roughly
449 million international tourists, gradually growing to around 690 million after 15 years. During the same time frame, Europe
dominated
with the highest
figure
throughout all
recorded years
, comprising more than half the total number of international travelers worldwide. Specifically, in 1990, Europe’s number was 280.2 million, and it kept rising to over 400 million in 2005.

Regarding the other regions, the numbers of America, Asia, and the Pacific were

relatively
similar, around 80 and 60 million,
respectively
. However, these two regions had different trends; while America
peaked
in 2000 (118.2 million) before
declining
, Asia and the Pacific consistently
went up
and
overtook
America in 2015 at around 136 million. Finally, Africa and the Middle East were the least popular destinations, starting with just 18.2 and 8.2 million, respectively. These two regions had the same trends, gradually increasing by almost 1.5 times.

(193 words)

📚 Vocabulary

demonstrate
/ˈdɛmənstreɪt/
(verb). trình bày, chứng minh
vocab
distinct
/dɪsˈtɪŋkt/
(adj). tiêng biệt
vocab
consistently
/kənˈsɪstəntli/
(adv). một cách liên tục
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab
dominate
/ˈdɒmɪneɪt/
(verb). áp đảo, thống trị
vocab
figure
/ˈfɪɡə/
(noun). số liệu
vocab
recorded years
/rɪˈkɔːdɪd jɪəz/
(noun). những năm được ghi lại
vocab
relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adv). tương đối
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
peak
/piːk/
(verb). chạm đỉnh
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). giảm
vocab
go up
/ɡəʊ ʌp/
(verb). tăng
vocab
overtake
/ˌəʊvəˈteɪk/
(verb). vượt qua
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Tôi sẽ trình bày cách phù hợp để sửu dụng công cụ này.

--> I will

the proper way to use this tool.

 

2 Hai loài chim này có những đặc điểm riêng biệt khiến chúng khác biệt.

--> The two species of birds have

features that set them apart.

 

3 Công ty liên tục đạt được mục tiêu bán hàng của họ mỗi năm.

--> The company has

achieved its sales target every year.

 

4 Hành trình này mất khoảng 2 giờ để hoàn thành.

-->The journey took

two hours to complete.

 

5 Các nhà đương kim vô địch lên kế hoạch áp đảo các đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới.

-->The defending champions plan to

their opponents in the upcoming match.

 

6 Số liệu tài chính về doanh thu của công ty thì ấn tượng.

-->The financial

for the company's revenue is impressive.

💡 Gợi ý

consistently

demonstrates

figure

distinct

roughly

dominate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

những năm được ghi lại

02.

tương đối

03.

tương ứng

04.

chạm đỉnh

05.

giảm

06.

tăng

07.

vượt qua

Nâng cao band điểm 8.0 với bài mẫu IELTS Writing Sample task 2 ngày 02/02/2023 ngay nhé!

Đề tháng 02/2023 bài viết IELTS task 1.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The table describes the changes of people who went for international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005 vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background