👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS Reading Practice Tests

IETLS Reading Practice Tests Online miễn phí tại tuhocielts.dolenglish.vn với đề thi, answer key, giải thích chi tiết, từ vựng đi kèm và trải nghiệm làm bài thi thử như trên máy.

Đăng ký miễn phí ngay

Kho Reading Test

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background