Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/09/2023 dạng Bar Chart: The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/09/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu của "Communication between people" và "quality of food".

  • Body 2: DOL mô tả số liệu của các phạm trù còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Interpersonal communication: the majority of participants were positive.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Urban air quality was the most pessimistic.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
How people communicate with each other:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Positive changes (54%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Opposite view (46%)
Idea 2
Food quality:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adverse shifts: 51%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Positive expectations: 49%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The quality of water:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 3/5 of the participants predicted a deterioration.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 40% who foresaw improvements.
Idea 2
The pattern was fairly similar for health: 58% and 42%.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Air quality: see an enhancement (23%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart illustrates the outcome of a survey about the opinions of young Europeans on whether or not there would be improvements in five distinct aspects of life in the following two decades.

Overall,

interpersonal communication
was the only area that the majority of participants were positive about while the outlook for urban air quality was the most
pessimistic
.

Regarding the anticipation towards how people communicate with each other, 54% of respondents believed there would be positive changes, in contrast to 46% who held the opposite view. On the contrary, the proportion of individuals anticipating

adverse shifts
in food quality slightly
outweighed
those with positive expectations, at 51% versus 49%.

Concerning the quality of water, three-fifths of young participants predicted

a deterioration
, compared to the 40% who
foresaw
improvements. The pattern was fairly similar for health, with
respective figures
being 58% and 42%. Meanwhile, only
a minority
of individuals, 23%, answered that urban air quality would see an enhancement.

(161 words)

📚 Vocabulary

interpersonal communication
/ˌɪntəˈpɜːsᵊnᵊl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). giao tiếp giữa các cá nhân
vocab
pessimistic
/ˌpɛsɪˈmɪstɪk/
(adj). bi quan
vocab
adverse shift
/ˈædvɜːs ʃɪft/
(noun). sự thay đổi bất lợi
vocab
outweigh
/aʊtˈweɪ/
(verb). lớn hơn
vocab
a deterioration
/ə dɪˌtɪərɪəˈreɪʃᵊn/
(noun). một sự suy giảm
vocab
foresee
/fɔːrˈsiː/
(verb). thấy trước
vocab
respective figures
/rɪˈspɛktɪv ˈfɪɡəz/
(noun). số liệu tương ứng
vocab
a minority
/ə maɪˈnɒrəti/
(noun). một số ít
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả là rất quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ.

--> Effective

is crucial in building strong relationships.

 

2 Bất chấp những thách thức, cô ấy vẫn lạc quan trong khi bạn của cô ấy bi quan hơn về kết quả.

--> Despite the challenges, she remained optimistic while her friend was more

about the outcome.

 

3 Sự thay đổi bất lợi trong điều kiện thị trường đã dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận cho công ty.

--> The

in market conditions led to a decline in profits for the company.

 

4 Những lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên lớn hơn sự bất tiện.

--> The benefits of regular exercise far

the occasional inconvenience.

💡 Gợi ý

pessimistic

adverse shift

outweigh

interpersonal communication

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

một sự suy giảm

02.

thấy trước

03.

số liệu tương ứng

04.

một số ít

Cùng học nhiều từ vựng hay qua IELTS Writing Sample task 2 ngày 02/09/2023 ngay nhé!

Đề thi viết task 1 hay nhất tháng 09/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the results of a European survey into young people's expectations for change in five different areas of life in the next 20 years. They were asked if they thought things would improve or get worse., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc Whether or not + S + V: thường được sử dụng để diễn đạt một dự đoán về việc xảy ra hoặc không xảy ra của một hành động hoặc sự việc.

Ví dụ: The opinions of young Europeans on whether or not there would be improvements in five distinct aspects of life.

2. Cấu trúc tương phản: SV while S

Ví dụ: Interpersonal communication was the only area that the majority of participants were positive about while the outlook for urban air quality was the most pessimistic.

3. Các linking words:

- Overall;

- Regarding + Noun;

- Concerning + Noun;

- On the contrary;

- Meanwhile.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background