The world's top three producers for four different dairy products in the year of 2012

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/11/2023 dạng Mixed Charts: The charts below give information about the world's top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/11/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu của milk và cheese.

  • Body 2: DOL mô tả số liệu của butter và milk powder.

Insert Paragraph Title Here...
Overall:
Topic Sentence

Idea 1
The EU: leading producer of milk and cheese >< India and China: the highest figures for butter and milk powder.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Milk: the most popular item.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Milk & cheese
Idea 1
Milk:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The EU: led (nearly 143,000 MT);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • India and the US: closely followed (127,000 and 90,000 MT);
Idea 2
Cheese:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The EU: dominated (7,120 MT) and surpassed the US by 2,000 MT; seven times as high as Brazil's production.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Butter & milk powder
Idea 1
Butter:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • India (7,500 MT) quadruple the EU;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US is far below (800 MT).
Idea 2
Milk powder:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Considerably lower compared to the other;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China: top producers;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • New Zealand and the EU: from 770 MT to 1200 MT.

📝 Bài mẫu

The provided chart compares different countries

in terms of
their dairy production in 2012. Products surveyed include milk, cheese, butter, and milk powder, and the unit of measurement is Metric tons (MT).

Overall, the EU

emerged as the leading producer
of both milk and cheese, while India and China recorded
the highest figures
for butter and milk powder, respectively. Among the four products, milk was by far the most popular item as its production far
exceeded
that of the others by
a significant margin
.

With nearly 143,000 MT, the EU countries led in milk production. This was closely followed by India and the US, with respective figures

standing at
127,000 and 90,000 MT. Regarding cheese production, the EU also
dominated
, manufacturing
approximately
7,120 MT, which
surpassed
the US's figure by 2,000 MT and was seven times as high as Brazil's production.

Concerning butter, India manufactured approximately 7,500 MT, nearly

quadruple
that of the EU. Far below was the US, producing just around 800 MT. Notably, milk powder production was
considerably lower
compared to the other dairy products, with the figures for top producers namely China, New Zealand, and the EU just
varying slightly
in the range from 770 MT to 1200 MT.

(202 words)

📚 Vocabulary

in terms of
/ɪn tɜːmz ɒv/
(conjunction). xét về
vocab
emerge as the leading producer
/ɪˈmɜːʤd æz ðə ˈliːdɪŋ prəˈdjuːsə/
(verb). nổi lên như nhà sản xuất hàng đầu
vocab
the highest figures
/ðə ˈhaɪɪst ˈfɪɡəz/
(noun). số liệu cao nhất
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
a significant margin
/ə sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ˈmɑːʤɪn/
(noun). một mức chênh lệch đáng kể
vocab
standing at
/ˈstændɪŋ æt/
(verb). đứng ở
vocab
dominate
/ˈdɒmɪneɪt/
(verb). chiếm ưu thế
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). khoảng
vocab
surpass
/sɜːˈpɑːs/
(verb). vượt qua
vocab
quadruple
/kwɒdˈruːpᵊl/
(verb). gấp bốn lần
vocab
considerably lower
/kənˈsɪdərəbᵊli ˈləʊə/
(verb). thấp hơn đáng kể
vocab
vary slightly
/ˈveəri ˈslaɪtli/
(verb). thay đổi một chút
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1

1 Xét về thị phần, Công ty A đang dẫn đầu đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.

-->

market share, Company A has a significant lead over its competitors.

 

2 Trung Quốc đã nổi lên như nhà sản xuất điện tử hàng đầu trong những năm gần đây.

--> China has

in recent years.

 

3 Những số liệu cao nhất về doanh thu hàng năm được báo cáo bởi gã khổng lồ công nghệ.

-->

for annual revenue were reported by the tech giant.

 

4 Doanh số bán sản phẩm mới vượt quá mong đợi của chúng tôi một cách đáng kể.

--> The sales of the new product

our expectations by a significant margin.

 

5 Lợi nhuận hàng quý của công ty vượt quá mong đợi một mức chênh lệch đáng kể.

--> The company's quarterly profits exceeded expectations by

.

 

6 Giá cổ phiếu của công ty hiện đang đứng ở mức cao nhất mọi thời đại.

--> The company's stock price is currently

an all-time high.

💡 Gợi ý

The highest figures

In terms of

a significant margin

emerged as the leading producer of electronics

standing at

exceeded

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

chiếm ưu thế

02.

khoảng

03.

vượt qua

04.

gấp bốn lần

05.

thấp hơn đáng kể

06.

thay đổi một chút

Tổng hợp đề hay tháng 11.2023 có bài mẫu tham khảo.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed Charts, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc với while (trong khi): SV. while SV (nói về 2 hành động diễn ra cùng 1 thời điểm).

Ví dụ: The EU emerged as the leading producer of both milk and cheese, while India and China recorded the highest figures for butter and milk powder, respectively.

2. Cách đưa số liệu (data)

- SV, with respective figures standing at [data] and [data]

Lưu ý:

- Tăng/giảm tới: to + [data]

- Tăng giảm thêm: by + [data]

Ví dụ: tăng 10 - 40

--> increase to 40 hoặc increase by 30 (40-10)

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background