Average size class in primary schools and lower secondary schools in 2006

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/02/2019 dạng Bar chart: The bar chart shows the average class sizes in primary schools and lower secondary schools in 6 countries compared to the world average in 2006. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Average size class in primary schools and lower secondary schools - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng. Ở bài này DOL thấy có thể chia làm 2 nhóm đối tượng như sau

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu của những quốc gia có số học sinh trung bình một lớp ở 'Lower secondary' lớn hơn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu của những quốc gia có số học sinh trung bình một lớp ở 'Primary' lớn hơn

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
South Korea had the largest average class size
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Classes in the UK and Mexico recorded the widest discrepancy in average class size between primary and lower secondary schools.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Lower secondary > Primary
Idea 1
South Korea
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Included 34 to 36 pupils
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Outdistanced the number of children on a world average
Idea 2
Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Had nearly 35 students, 5 individuals more than primary class size .
Idea 3
Mexico
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 30 pupils in a lower secondary class, as compared to 20 students in primary class.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Lower secondary < Primary
Idea 1
UK witnessed a much more pronounced disparity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A disparity of 10 students
Idea 2
Denmark and Iceland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 21 students for primary schools and 20 students for lower secondary schools.

📝 Bài mẫu

The bar chart

indicates the average number of
pupils in a class in primary schools and lower secondary schools around the world in 2006.

A glance at the graph reveals
that South Korea
had the largest average class size
among 6 surveyed countries and the world in general. It is also evident that classes in the UK and Mexico
recorded the widest discrepancy
in average class size between primary and lower secondary schools.

Classes in South Korea, regardless of grades, included 34 to 36 pupils,

outdistancing the number of children on a world average
. Lower secondary classes in Japan had nearly 35 students, 5 individuals more than primary class size.
The same picture can be seen in Mexico
as there were 30 pupils in a lower secondary class, as compared to 20 students in primary class.

Conversely, the UK, Denmark and Iceland were the three countries with primary schools’ average class size being bigger than that of lower secondary ones; however, the UK witnessed a disparity of 10 students, which is much more pronounced compared to the other two countries. Figures for Denmark and Iceland were quite similar, hovering around 21 students for

primary schools
and 20 students for lower
secondary schools
.

(202 words)

📚 Vocabulary

Indicates the average number of pupils
/ˈɪndɪˌkeɪts ði ˈævərɪʤ ˈnʌmbər ʌv ˈpjupəlz/
(verb). Cho thấy số lượng học sinh trung bình
vocab
Have the largest average class size
/hæv ðə ˈlɑrʤəst ˈævərɪʤ klæs saɪz/
(verb). Có kích cỡ lớp trung bình lớn nhất
vocab
Record the widest discrepancy
/rəˈkɔrd ðə ˈwaɪdəst dɪˈskrɛpənsi/
(verb). Ghi nhận sự khác biệt lớn nhất
vocab
Primary and secondary schools
/ˈpraɪˌmɛri ænd ˈsɛkənˌdɛri skulz/
(noun). Trường tiểu học và trung học cơ sở
vocab
Regardless of something
/rəˈgɑrdləs ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Không đề cập tới cái gì
Outdistance the number of children on a world average
/ˈaʊtˈdɪstəns ðə ˈnʌmbər ʌv ˈʧɪldrən ɑn ə wɜrld ˈævərɪʤ/
(verb). Vượt qua số lượng trẻ em so với trung bình của thế giới
vocab
The same picture can be seen in Mexico
/ðə seɪm ˈpɪkʧər kæn bi sin ɪn ˈmɛksəˌkoʊ/
(noun). Có thể thấy điều tương tự ở Mexico
As compared to something
/æz kəmˈpɛrd tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). So với cái gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Mỹ ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa lượng người ăn lành mạnh và lượng người chuộng thức ăn nhanh hơn.

 

=> The US

in the number of people who eat healthily and those who favour fast food.

 

 

2 Turner dễ dàng vượt qua các đối thủ khác.

 

=> Turner

the other competitors.

 

 

3 Số liệu của Canada dao động mạnh và ta cũng có thể thấy điều tương tự ở Mexico.

 

=> The figure for Canada fluctuated vastly and

.

 

 

4 Trong 6 quốc gia được khảo sát, Nam Hàn có kích cỡ lớp trung bình lớn nhất.

 

=> South Korea

among 6 surveyed countries.

💡 Gợi ý

the same picture can be seen in Mexico

had the largest average class size

recorded the widest discrepancy

easily outdistanced

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Which is the synonym of 'pupil'?

college student

0% chọn

young student

0% chọn

people

0% chọn

Which is the synonym of the word 'indicate'?

What does 'regardless of something' mean?

As compared ____ something

Ôn luyện dạng bài qua đề thi thật tháng 02/2019.

Tổng hợp bài mẫu Writing IELTS Task 1 và những task khác được cập nhật liên tục tại chuyên mục IELTS Writing Samples trên dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart shows the average class sizes in primary schools and lower secondary schools in 6 countries compared to the world average in 2006" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background