A bookstore in 2000 and now - Đề thi ngày 23/11/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/11/2019 dạng Map: The maps below show a bookstore in 2000 and now. Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The maps show a bookstore in 2000 and now - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để đưa ra cái nhìn chung về bản vẽ và chỉ ra những đặc điểm nổi bật nhất trong bản vẽ.

 • Thân bài: DOL sẽ mô tả chi tiết những thay đổi đối với hiệu sách bằng cách so sánh giữa cách bố trí ngày nay và ở quá khứ.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Less space is dedicated to fiction
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
More tables and chairs have been fitted in the store
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Compare between 2000 and now
Idea 1
Less space is reserved for fiction
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The large bookcase of fiction left of the entrance has been replaced by three other genres
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Non-fiction had replaced the space previously also dedicated to fiction
Idea 2
Addition of three sets of tables
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Took the place where three rows of bookcases used to be
Idea 3
Addition of a cafe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The previous section reserved for non-fiction books has been converted into a cafe.

📝 Bài mẫu

The maps demonstrate the differences between a bookstore in 2000 and the present day. Overall, there has been less space

dedicated to fiction
, and more tables and chairs have been fitted in the store.

In 2000,

the wall left of the entrance
, as well half of the wall opposite it, was dedicated to fiction. Meanwhile, in the middle of the room were
three rows of books
, with the
genres
of art, hobbies and cookery respectively. However, in its present version, the large bookcase of fiction left of the entrance has been replaced partly by these three genres, and itself only occupies a small space next to the
cookery
section.
In the space where the three rows of books used to be
are now three sets of tables and chairs. Meanwhile, non-fiction had replaced the space previously also dedicated to fiction in the upper left corner of the room. Lastly, the previous section
reserved for non-fiction books
, which sat near the right side of the room from the entrance, has been converted into a cafe. The arrangement for the service desks, travel books and new books have
remained unchanged
.

(190 words)

📚 Vocabulary

Demonstrate the differences between A and B
/ˈdɛmənstreɪt ðə ˈdɪfrənsɪz bɪˈtwiːn ə ænd biː/
(verb). Cho thấy sự khác biệt giữa A và B
vocab
To be dedicated to fiction
/tuː biː ˈdɛdɪkeɪtɪd tuː ˈfɪkʃən/
(verb). Được chừa cho sách hư cấu
To be fitted in the store
/tuː biː ˈfɪtɪd ɪn ðə stɔː/
(verb). Được đặt trong cửa hàng
vocab
The wall left of the entrance
/ðə wɔːl lɛft ɒv ði ˈɛntrəns/
(noun). Bức tường ở bên trái lối vào
Rows of books
/rəʊz ɒv bʊks/
(noun). Các dãy sách
vocab
Genres
/ˈ(d)ʒɑːŋrəz/
(noun). Các thể loại (sách)
vocab
In the space where the three rows of books used to be
/ɪn ðə speɪs weə ðə θriː rəʊz ɒv bʊks juːzd tuː biː/
(adv). Ở chỗ mà từng có 3 dãy sách
Cookery book
/ˈkʊkəri/
(noun). Sách nấu ăn
vocab
To be replaced by something
/tuː biː rɪˈpleɪst baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được thay thế bởi một cái gì đó
vocab
Sets of tables
/sɛts ɒv ˈteɪblz/
(noun). Những bộ bàn ghế
vocab
Occupy a small space
/ˈɒkjʊpaɪ ə smɔːl speɪs/
(verb). Chiếm một không gian nhỏ
To be reserved for non-fiction books
/tuː biː rɪˈzɜːvd fɔː nɒn-ˈfɪkʃən bʊks/
(verb). Được dành cho sách phi hư cấu
To be converted into something
/tuː biː kənˈvɜːtɪd ˈɪntuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được chuyển thành cái gì đó
vocab
Remain unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). Không thay đổi

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Các thể loại (sách)

=>

01.

 

Các dãy sách

=>

02.
of books

 

Những bộ bàn ghế

=>

03.
of tables

 

Sách nấu ăn

=>

04.
book

 

Bức tường ở bên trái lối vào

=> The wall left of the

05.

Exercise 2:

1 Nhìn chung, có ít không gian được dùng cho sách hư cấu hơn.

=> Overall, there has been less

.

 

2 Có nhiều bàn và ghế được đặt trong cửa hàng hơn.

=> More tables and chairs have been

.

 

3 Ở vị trí nơi mà 3 dãy sách từng được đặt giờ đây đã là 3 bộ bàn ghế.

=> In the space

are now three sets of tables and chairs.

 

4 Cái tủ cũ đã được thay thế bằng một cái tủ mới.

=> The old cupboard

a new one.

 

5 Tôi thích việc cái tủ mới vừa đa dụng mà còn chỉ chiếm một không gian nhỏ.

=> I love how the new cupboard is so versatile yet only

.

 

6 Phía bên trái của căn phòng được dùng làm góc làm việc của anh ấy.

=>The left side of the room

.

 

7 Khu vực mà trước đây dành cho sách phi hư cấu đã được chuyển thành một quán cafe.

=> The previous section reserved for non-fiction books

.

 

8 Trường học vẫn không thay đổi gì sau từng ấy năm.

=> The school

after all those years.

💡 Gợi ý

fitted in the store

where the three rows of books used to be

space dedicated to fiction

have been converted into a cafe

occupies a small space

has been replaced by

remain unchanged

is reserved for his working corner

Đề thi thật chọn lọc tháng 11/2019.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu khác trên kho tài liệu miễn phí IELTS Writing Task 1 Samples của Dol.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The maps below show a bookstore in 2000 and now." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background