Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/02/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 25/02/2023: The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/02/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Brisbane có nhiệt độ cao hơn Canberra trong tất cả các năm, nhiệt độ cao nhất vào tháng hai.

 • Brisbane có lượng mưa tăng theo từng tháng từ tháng 11 đến tháng 5; Canberra từ tháng 6 đến 10.

Body 1: DOL mô tả số liệu nhiệt độ maximum và minimum trung bình mỗi ngày.

Body 2: DOL mô tả số liệu số ngày trung bình có mưa mỗi tháng.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The average daily temperatures
Idea 1
Maximum temperature:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Brisbane: 30°C in February; dropping to 21°C in April; it falls to 21°C in June and July.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canberra: drops to approximately 11°C in July.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In the last five months, both cities have increased temperatures (Brisbane: around 29°C; Canberra: around 27°C in December)
Idea 2
Minimum temperature:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Brisbane: 21°C in January; decreases to 10°C in July and August; rising to 20°C at the end of the year.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canberra (follows a similar pattern): 18°C in January; dropping to 1°C in June and July; rising to 12°C in December.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The average number of days with rainfall
Idea 1
Brisbane:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increasing from 10 to 14 in February and March.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Decreasing to 10 in May.
Idea 2
Canberra: six rainy days per month.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
From June to October
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Brisbane: 7 or 8 rainy days per month.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Canberra: 8 to 10 rainy days.

📝 Bài mẫu

The graph and chart provide information on the average daily temperatures in degrees Celsius and the number of rainy days per month for Brisbane and Canberra in Australia.

Overall, Brisbane has a higher temperature than Canberra all year round, with the highest temperature in Brisbane

recorded
in February. Brisbane
experiences
more rainy days each month from November to May,
whereas
Canberra has more rainy days from June to October.

Brisbane's maximum daily temperature reaches 30°C in February before

dropping to
21°C in April. After rising to 23°C, it again
falls
to 21°C in June and July. In comparison, Canberra's temperature drops to
approximately
11°C in July, only half of Brisbane's temperature. In the last five months of the year, both cities experienced an increase in temperature, with Brisbane reaching around 29°C and Canberra around 27°C in December.
Regarding
the minimum daily temperature Brisbane starts at around 21°C in January and gradually decreases to 10°C in July and August before rising to 20°C at the end of the year. Canberra's minimum daily temperature
follows a similar pattern
, starting at 18°C in January, dropping to 1°C in June and July, and rising to approximately 12°C in December.

In addition
, Brisbane experiences an increase in rainy days from 10 in November to 14 in February and March before decreasing to 10 in May. Canberra experiences around six rainy days per month for most of the year. From June to October, Brisbane has only 7 or 8 rainy days per month, while Canberra has 8 to 10 rainy days.

(255 words)

📚 Vocabulary

record
/rɪˈkɔːd/
(verb). ghi lại
vocab
experience
/ɪksˈpɪərɪəns/
(verb). trải qua
vocab
whereas
/weərˈæz/
(conjunction). trong khi
vocab
drop to
/ˈdrɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
fall
/fɔːl/
(verb). giảm
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). khoảng
vocab
regarding
/rɪˈɡɑːdɪŋ/
(preposition). liên quan đến
vocab
follow a similar pattern
/ˈfɒləʊ ə ˈsɪmɪlə ˈpætən/
(verb). theo một mô hình tương tự
vocab
in addition
/ɪn əˈdɪʃᵊn/
(preposition). ngoài (ra)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Bạn nên ghi lại tất cả các chi tiêu trong suốt chuyến đi của bạn.

--> You should

all your expenses during your trip.

 

2 Nhiều người chưa bao giờ tự trải qua những khó khăn này.

--> Many people have never

these difficulties first-hand.

 

3 John thích nhạc rock, trong khi Mary thích nhạc cổ điển.

--> John loves rock music,

Mary prefers classical music.

 

4 Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ giảm xuống 0 độ vào tối nay.

--> The temperature is expected to

zero degrees tonight.

💡 Gợi ý

drop to

experienced

record

whereas

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

giảm

02.

khoảng

03.

liên quan đến

04.

theo một mô hình tương tự

05.

ngoài ra

Học từ vựng qua IELTS Writing Sample task 2 ngày 25/02/2023 mới cập nhật.

Không thể bỏ lỡ trọn bộ đề thi Task 1 Writing tháng 02/2023 hay nhất.

💡 Lời kết

Sau sample The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc tương phản: SV, whereas SV

Ví dụ: Brisbane experiences more rainy days each month from November to May, whereas Canberra has more rainy days from June to October.

2. Chỉ thứ tự sự kiện:

- SV before V_ing

Ví dụ: Brisbane's maximum daily temperature reaches 30°C in February before dropping to 21°C in April.

- After V_ing, SV

Ví dụ: After rising to 23°C, it again falls to 21°C in June and July.

3. Cấu trúc song song

Ví dụ: Canberra's minimum daily temperature follows a similar pattern, starting at 18°C in January, dropping to 1°C in June and July, and rising to approximately 12°C in December.

4. Sử dụng đa dạng các cụm từ chuyển tiếp

- In the last five months of the year, SV

- Regarding the minimum daily temperature, SV

- In addition, SV

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background