The pictures show the changes of a park from 1980 to the present day

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/09/2019 dạng Map: The pictures show the changes of a park from 1980 to the present day. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The pictures show the changes of a park from 1980 to the present day - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), kèm với 1 phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm sau đó viết phần Overview để chỉ ra đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: DOL sẽ so sánh và miêu tả chi tiết những thay đổi mà công viên đã trải qua

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There have been great changes to the footpath
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Forestry has been transformed in order to make place for communal areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Footpath
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Single footpath was made into an intersection
Idea 2
Changes in forestry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Northeast of the footpath -> Trees have been replaced by a seating area, benches and a BBQ stove -> Smaller trees of pink and green leaves were planted instead
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Park benches that surround the pond have been moved down --> One of the benches has been removed
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To the southeast of the park, there has been a space for football, replacing the old flower beds
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The fence has been removed

📝 Bài mẫu

The pictures showcase the

transformation a park has undergone
since the 1980s to the present day. Overall, there have been great changes to the
footpath
, and
forestry
has been transformed in order to make place for
communal areas
.

Firstly, it is

apparent
that the
central footpath
, which used to be a single curved line, has been made into an intersection which occupies the centre of the present day park. The trees which
previously lay northeast of the footpath
have been replaced by a seating area, complete with two sets of park benches and a BBQ stove. They are also decorated with smaller trees of pink and green leaves. Meanwhile, the
park benches that surround the pond
have been moved down, and one of the benches has been removed. The southeast of the park now has a space for football, replacing the old
flower beds
that had previously occupied it. Finally, the
fence
that was situated at the end of the footpath has been removed.

(164 words)

📚 Vocabulary

Học hỏi thêm các từ vựng mới từ bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi.

Transformation a park has undergone
/ˌtrænsfərˈmeɪʃən ə pɑrk hæz ˌʌndərˈgɔn/
(noun). Sự chuyển đổi mà một công viên đã trải qua
vocab
Footpath
/ˈfʊtˌpæθ/
(noun). Lối đi bộ
vocab
Forestry
/ˈfɔrəstri/
(noun). Việc quản lý rừng/cây cối
vocab
Communal areas
/kəmˈjunəl ˈɛriəz/
(noun). Khu vực chung
vocab
To be made into an intersection
/tu bi meɪd ˈɪntu ən ˌɪntərˈsɛkʃən/
(verb). Được chuyển thành một nút giao
vocab
Previously lay northeast of the footpath
/ˈpriviəsli leɪ ˌnɔrˈθist ʌv ðə ˈfʊtˌpæθ/
(verb). Trước đây nằm ở phía đông bắc con đường
Decorate A with B
/ˈdɛkəˌreɪt ə wɪð bi/
(verb). Trang trí A với B
vocab
Park benches that surround the pond
/pɑrk ˈbɛnʧɪz ðæt səˈraʊnd ðə pɑnd/
(noun). Những băng ghế xung quanh cái hồ
vocab
To be removed
/tu bi riˈmuvd/
(verb). Được loại bỏ
Flower bed
/ˈflaʊər bɛd/
(noun). Luống hoa
vocab
Fence
/fɛns/
(noun). Rào chắn
vocab
To be situated somewhere
/tu bi ˈsɪʧuˌeɪtɪd ˈsʌmˌwɛr/
(verb). Được đặt ở đâu đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Luống hoa

=>

01.

 

Rào chắn

=>

02.

 

Việc quản lý rừng

=>

03.

 

Những băng ghế công viên xung quanh cái hồ

=> Park

04.
that surround the
05.

 

Khu vực chung

=>

06.
areas

 

Lối đi bộ

=>

07.

Exercise 2:

1 Công viên địa phương vừa mới trải qua một đợt thay đổi lớn.

=> The local park has just

.

 

2 Lối đi chính, trước đây là một đường cong duy nhất, đã được làm thành nút giao.

=> The central footpath, which used to be a single curved line, had been

.

 

3 Những cái cây mà trước đây nằm ở phía đông bắc của lối đi đã được thay thế bởi khu vực ghế ngồi.

=> The trees which

have been replaced by a seating area.

 

4 Tôi vừa mới trang trí căn phòng với một số bức tranh và hình nhân.

=> I have

and figures.

 

5 Cái tủ cũ đã bị bỏ đi để có chỗ để một cái bàn mới.

=> The old cupboard

to make place for a new desk.

 

6 Tòa nhà năm trên đường Hai Bà Trưng.

=> The building

on Hai Bà Trưng Street.

💡 Gợi ý

made into an intersection

decorated the room with some paintings

undergone a radical transformation

previously lay northeast of the footpath

has been removed

is situated

Luyện từ vựng qua IELTS Writing Sample task 2 ngày 28/09/2019 nhé.

Đề thi Viết hay nhất tháng 09/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The pictures show the changes of a park from 1980 to the present day" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background