Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Public Transportation

Bài Mẫu Chủ Đề Transport - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 Transport là gì?

📚 Vocabulary

to tend to do something
/tuː tɛnd tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có xu hướng thường làm việc gì đó
vocab
to be environmentally friendly
/tuː biː ɪnˌvaɪərənˈmɛntli ˈfrɛndli/
(adj). thân thiện với môi trường
vocab
to get somebody somewhere
/tuː gɛt ˈsʌmbədi ˈsʌmweə/
(verb). mang ai đó đến đâu đó
vocab
to get around
/tuː gɛt əˈraʊnd/
(verb). đi lại
vocab
to be incapable of something
/tuː biː ɪnˈkeɪpəbl ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). không có đủ khả năng làm việc gì đó
vocab
to be honest
/tuː biː ˈɒnɪst/
(conjunction). thật lòng mà nói
vocab
to serve a purpose
/tuː sɜːv ə ˈpɜːpəs/
(verb). phục vụ một mục đích nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Transport Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 Tôi thấy đi xe máy ở Việt Nam thì tiện hơn vì nó có thể đưa tôi đến bất cứ đâu tôi muốn thay vì đi theo một tuyến đường cố định như xe buýt.

=> I find riding a motorbike is more convenient because it can

instead of following a fixed route like buses.

 

2 Tôi nghĩ mấy cái rèm mỏng dính này chẳng phục vụ cho mục đích gì cả bởi vì mặt dù tôi đã kéo rèm xuống nhưng mặt trời vẫn đang chiếu thẳng vào mắt tôi đây này!

=> I think these paper-like curtains

because even with the curtains down, the sun is still glaring straight at me!

 

3 Xe máy là lựa chọn hàng đầu của tôi khi tôi muốn đi lại trong thành phố,

=> My motorbike is my go-to option when I want to

in the city.

 

4 Nhiên liệu này thì thân thiện với môi trường

=> This fuel

.

 

5 Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông vì họ lái xe chậm hơn.

=> Women

live longer than men because they drive slower.

 

6 Phương tiện này cũ tới nỗi nó không thế chở nhiều khách

=> This vehicle is so run-down that it

.

💡 Gợi ý

serve no purpose

get around

get me anywhere I want

tends to

is environmentally friendly

is incapable of accommodating many passengers

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Một chuyến xe taxi rẻ

=> A cheap

01.

 

Nhược điểm

=> A

02.

 

Những chuyến đi đường dài

=>

03.
trips

 

Một công việc gây kiệt sức (nặng nhọc)

=> An

04.
task

 

Phương tiện giao thông công cộng

=>

05.

 

Quá đông đúc

=> To be

06.

 

Những con đường hẹp

=>

07.
streets

 

Những phương tiện xuống cấp

=>

08.
vehicles

 

Một phương tiện di chuyển

=> A

09.
of transport

Tham khảo các bai Sample khác tại IELTS Speaking Samples và Sample Answer for IELTS Speaking Part 1 tại website dolenglish.vn nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Transport, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18