Topic Public Transportation (Phương tiện công cộng): Sample Questions & Answers

Bài mẫu chủ đề Public Transportation - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề quê hương và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 Transport là gì?

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Transportation được dùng trong bài.

to tend to do something
/tuː tɛnd tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có xu hướng thường làm việc gì đó
vocab
to be environmentally friendly
/tuː biː ɪnˌvaɪərənˈmɛntli ˈfrɛndli/
(adj). thân thiện với môi trường
vocab
to get somebody somewhere
/tuː gɛt ˈsʌmbədi ˈsʌmweə/
(verb). mang ai đó đến đâu đó
vocab
to get around
/tuː gɛt əˈraʊnd/
(verb). đi lại
vocab
to be incapable of something
/tuː biː ɪnˈkeɪpəbl ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). không có đủ khả năng làm việc gì đó
vocab
to be honest
/tuː biː ˈɒnɪst/
(conjunction). thật lòng mà nói
vocab
to serve a purpose
/tuː sɜːv ə ˈpɜːpəs/
(verb). phục vụ một mục đích nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking topic Transport nhé!

Exercise 1:

1 Tôi thấy đi xe máy ở Việt Nam thì tiện hơn vì nó có thể đưa tôi đến bất cứ đâu tôi muốn thay vì đi theo một tuyến đường cố định như xe buýt.

=> I find riding a motorbike is more convenient because it can

instead of following a fixed route like buses.

 

2 Tôi nghĩ mấy cái rèm mỏng dính này chẳng phục vụ cho mục đích gì cả bởi vì mặt dù tôi đã kéo rèm xuống nhưng mặt trời vẫn đang chiếu thẳng vào mắt tôi đây này!

=> I think these paper-like curtains

because even with the curtains down, the sun is still glaring straight at me!

 

3 Xe máy là lựa chọn hàng đầu của tôi khi tôi muốn đi lại trong thành phố,

=> My motorbike is my go-to option when I want to

in the city.

 

4 Nhiên liệu này thì thân thiện với môi trường

=> This fuel

.

 

5 Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông vì họ lái xe chậm hơn.

=> Women

live longer than men because they drive slower.

 

6 Phương tiện này cũ tới nỗi nó không thế chở nhiều khách

=> This vehicle is so run-down that it

.

💡 Gợi ý

serve no purpose

get around

get me anywhere I want

tends to

is environmentally friendly

is incapable of accommodating many passengers

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

một chuyến đi taxi rẻ

02.

nhược điểm

03.

chuyến đi đường dài

04.

công việc nặng nhọc

05.

phương tiện giao thông công cộng

06.

quá đông đúc

07.

những con đường hẹp

08.

phương tiện xuống cấp

09.

phương tiện giao thông

Tham khảo Sample Answer với chủ đề khác!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Transport, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background