DOL IELTS Speaking Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Phần 1, 2, 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Speaking mới nhất

IELTS Speaking Part 1 topic Small business

Bài mẫu chủ đề Small business - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 topic Sharing

Bài mẫu chủ đề Sharing - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Chia sẻ và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 topic Language

Bài mẫu chủ đề Language - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Ngôn ngữ và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 topic Pen and Pencil

Bài mẫu chủ đề Pen and Pencil - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Bút mực và Bút chì và bài tập chi tiết.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1

Xem thêm
IELTS Speaking Part 1 topic Chocolate

Bài mẫu chủ đề Chocolate - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Chocolate và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 topic Happy things

Bài mẫu chủ đề Happy things - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Những điều hạnh phúc và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 topic Keys

Bài mẫu chủ đề Keys - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Chìa khóa và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 topic T-shirts

Bài mẫu chủ đề T-shirts - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề T-shirts và bài tập chi tiết.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Xem thêm
Describe a difficult thing you did and succeeded

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Overcome difficulties and eventually succeed (chủ đề Mô tả một trải nghiệm): Describe a difficult thing you did and succeeded, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe another city you would like to stay for a short time

IELTS Speaking Part 2 Sample topic City (chủ đề Thành phố): Describe another city you would like to stay for a short time, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Technology (chủ đề Công nghệ): Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Describe an advertisement you have seen but you did not like

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Advertisement (chủ đề Quảng cáo): Describe an advertisement you have seen but you did not like, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm
IELTS Speaking Part 3 topic Learning new things

Topic Learning new things (Học hỏi điều mới) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

IELTS Speaking Part 3 topic City

Topic City (Thành phố) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

IELTS Speaking Part 3 topic Plants

Topic Plants (Cây cối) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

IELTS Speaking Part 3 topic Music

Topic Music (Âm nhạc) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background