DOL IELTS Speaking Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Phần 1, 2, 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Speaking mới nhất

Describe an ideal house or apartment where you want to live - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Places Question Describe an ideal house or apartment where you want to live IELTS Speaking Part 2 kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a risk you've taken which had a positive result - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a risk you've taken which had a positive result IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a plan in your life (that is not related to work or study) - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a plan in your life (that is not related to work or study) IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a piece of important news you got through a text message - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a piece of important news you got through a text message IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1

Xem thêm
Bài Mẫu Chủ Đề Historical places - IELTS Speaking Part 1

Bài mẫu chủ đề Historical places - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work and Study - Phần 1

Bài mẫu chủ đề Work and Study - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 1.

IELTS Speaking Part 1 - Weather - Câu hỏi, bài mẫu 8.0+

Bài mẫu chủ đề Weather - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 Sample chủ đề TV Programs - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Xem thêm
Describe a performance you watched recently - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a performance you watched recently IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a mistake you have made - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a mistake you have made IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a live sports event you watched before - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a live sports event you watched before IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a leisure activity you do with your family - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a leisure activity you do with your family IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm
Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Technology (Công Nghệ)

Bài Mẫu Chủ Đề Technology - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 3 Shopping: Bài mẫu chủ đề Mua sắm 2

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 3 Argument: Câu hỏi & trả lời mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Argument - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 - Memory/Forgetting things

Bài Mẫu Chủ Đề Forgetting Things - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background