DOL IELTS Speaking Part 1
Sample

IELTS Speaking Part 1 Sample Tổng hợp các bài mẫu, câu hỏi, câu trả lời mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

Topic Historical places: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu chủ đề Historical places - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

Topic Work and Study: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Bài mẫu chủ đề Work and Study - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 1.

Topic Weather: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu chủ đề Weather - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

IELTS Speaking Part 1 Sample chủ đề TV Programs - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Topic TV Programs: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Bài mẫu chủ đề TV Programs - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 1.

Topic Study: Question, Samples Answer and Exercise part 2

Bài mẫu chủ đề Study - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 2

Topic Study: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Bài mẫu chủ đề Study - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 1.

Topic Sport: Question, Samples Answer and Exercise part 2

Bài mẫu chủ đề Sport- IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 2.

Topic Sports: Question, Samples Answer and Exercise part 1

Sample Topic Sports - IELTS Speaking Part 1: Question, Sample Answer, Vocabulary and Exercise part 1

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background