DOL IELTS Speaking Part 3
Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

Kho bài mẫu

IELTS Speaking Part 3 topic Technology (Công Nghệ)

Bài Mẫu Chủ Đề Technology - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 3 Shopping: Bài mẫu chủ đề Mua sắm 2

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 3 Argument: Câu hỏi & trả lời mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Argument - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 - Memory/Forgetting things

Bài Mẫu Chủ Đề Forgetting Things - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Politeness band 8

Bài Mẫu Chủ Đề Politeness - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu band 8+ IELTS Speaking Part 3 topic Job - Phần 1

Bài Mẫu IELTS Speaking Part 3 Job - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu trả lời IELTS Speaking Part 3 topic Job - Phần 2

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Job - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu từ vựng IELTS Speaking Part 3 topic Famous Person

Bài Mẫu Chủ Đề Famous Person - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề Education - Phần 4

Bài Mẫu Topic Education - IELTS Speaking Part 3 - Phần 4 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background