Thư xin việc (Job Application Letter) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2

Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư xin việc (Job Application Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn

🚀 Đề bài

📝 Bài mẫu

Dear Sir/Madam,

My name is Jenny and I am 30 years old. I came across your advertisement on Facebook and I would love to be a part of your medical team next season.

I

graduated as an M.D
from Boston University. I have had 5 years of experience working in the
medical field
. Many of my
patients
are
athletes
so I am well-equipped with
knowledge regarding sports
injuries. I also have great
communication and problem-solving skills
which allow me to work and
adapt well under great pressure
.

I am currently finishing off my contract with Lanshire Hospital and would be available to start my new job on the 1st of March. However, I am aware that the new season will not start until the beginning of April so I am willing to wait if that is the

official start date
of the position.

Thank you for your consideration and I am looking forward to hearing back from you. Yours sincerely,

(162 words)

📄 Phần dịch

Kính gửi ông/bà, 

Tên tôi là Jenny và tôi 30 tuổi. Tôi đã xem qua quảng cáo của ông/bà trên Facebook và tôi rất muốn trở thành một phần của đội y tế của ông/bà trong mùa giải tới.

Tôi tốt nghiệp Bác sĩ y khoa Đại học Boston. Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế. Nhiều bệnh nhân của tôi là vận động viên nên tôi có đầy đủ kiến thức liên quan đến chấn thương thể thao. Tôi cũng có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề thành thạo, kỹ năng này giúp tôi làm việc và thích nghi tốt dưới áp lực lớn.

Tôi hiện sắp kết thúc hợp đồng với Bệnh viện Lanshire và sẽ có thể bắt đầu công việc mới vào ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, tôi biết rằng mùa giải mới sẽ bắt đầu vào đầu tháng 4 nên tôi sẵn sàng chờ đợi nếu đó là ngày bắt đầu chính thức của vị trí này.

Cảm ơn ông/bà đã xem xét và tôi rất mong nhận được phản hồi từ ông/bà.

Trân trọng, ...

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Tôi tình cờ thấy quảng cáo của bạn sáng nay khi tôi đang lướt Facebook.

=> I

your advertisement this morning as I was surfing Facebook.

 

2 Tôi muốn trở thành một phần của đội y tế vào mùa tới.

=> I would love to

next season.

 

3 Tôi tốt nghiệp là một bác sĩ y khoa từ đại học Boston.

=> I

from Boston University.

 

4 Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm giáo viên.

=> I have

working as a teacher.

 

5 Một trong những nguyên nhân cho sự thành công của cô ấy là cô ấy có thể thích nghi tốt với áp lực.

=> One of the reasons for her success is that she can

.

 

6 Tôi hiện đang sắp kết thúc hợp đồng với Bệnh viện Lanshire.

=> I am currently

with Lanshire Hospital.

💡 Gợi ý

had 5 years of experience

be a part of your medical team

adapt well under pressure

came across

graduated as an M.D

finishing off my contract

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Lĩnh vực y tế

=>

01.

 

Bệnh nhân

=>

02.

 

Vận động viên

=>

03.

 

Được trang bị đầy đủ cái gì đó

=> To be

04.
with something

 

Kiến thức về chấn thương khi chơi thể thao

=> Knowledge

05.
sport injuries

 

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

=> Communication and

06.
skills

 

Ngày bắt đầu chính thức

=>

07.
start date

Nếu các bạn cần tìm bài mẫu cho các dạng thư khác, bấm ngay vào trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 General nhé.

💡 Lời kết

Sau sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Job Application Letter trong IELTS General Writing Task 1, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để sau này vận dụng khi đi thi IELTS và cả trong thực tế nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley36

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!