Encouraging people to live in cities is the best solution to traffic and transportation problems

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 05/08/2023 chủ đề Transport: The best way to solve traffic and transportation problems is to encourage people to live in cities rather than suburbs or countryside. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL đưa ra lí do vì sao nhiều người ủng hộ giải pháp của đề bài và phản biện.

 • Body 2: DOL đưa ra và chứng minh giải pháp khác.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Although there are certain benefits to this, I firmly believe that this is not the best option.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Proponents of encouraging people to live in cities argue that it can alleviate traffic congestion and transportation challenges.
Idea 1
Robust public transportation systems
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) citizens rely less on private vehicles
Idea 2
Close proximity to workplaces, schools, and leisure activities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) reduce the need for lengthy commutes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) ease traffic gridlocks
Idea 3
Anti-thesis 1: cities often grapple with traffic issues
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (specify) congestion, inadequate parking facilities, overburdened public transportation system
Idea 4
Anti-thesis 2: migration strains existing infrastructure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) exacerbate the problem
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What is more effective, in my opinion, involves equal emphasis on improving transportation networks across all regions.
Idea 1
Suburban areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (idea) enhancing connectivity: bus routes, bike lanes, park-and-ride facilities
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) encourage residents to opt for public transportation
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) reduce reliance on personal vehicles
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) reduce traffic congestion
Idea 2
Rural areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (idea) better road infrastructure + shared transportation services
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) enhance mobility and connectivity
Idea 3
Urban areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (idea) smart city technologies + traffic management solutions
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (result) reduce congestion in city centers
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • (example) Singaprire - management system - monitor + predict

📝 Bài mẫu

The optimal approach to mitigating traffic and transportation challenges involves advocating for urban residency over suburban or rural living. Although there are certain benefits to this, I firmly believe that this is not the best option.

Proponents of encouraging people to live in cities argue that it can alleviate traffic congestion and transportation challenges. They often state that urban centers often provide

robust
public transportation systems, making it easier for residents to rely less on private vehicles. Also, living in cities allows individuals to be in close
proximity
to workplaces, schools, and leisure activities, reducing the need for lengthy
commutes
and potentially easing traffic gridlocks. However, solely advocating for urban residency oversimplifies the complex issue of traffic and transportation since cities themselves often grapple with congestion, inadequate parking facilities, and
overburdened
public transportation systems. Additionally, encouraging mass
migration
to cities can strain existing infrastructure, potentially
exacerbating
rather than mitigating traffic problems.

What is more effective, in my opinion, involves equal emphasis on improving transportation networks across all regions. In suburban areas, for instance, enhancing

connectivity
through expanded bus routes, well-designed bike lanes, and efficient
park-and-ride facilities
can encourage residents to opt for public transportation, reducing the reliance on personal vehicles and subsequently alleviating traffic congestion. Similarly, in rural areas, investments in better road infrastructure, along with the provision of shared transportation services, can enhance mobility and connectivity for inhabitants who often lack viable transportation options. Concerning urban areas, adopting smart city technologies and implementing traffic management solutions can enhance
traffic flow
, thereby reducing congestion in urban centers. For example, Singapore utilizes an advanced traffic management system which
monitors
traffic conditions, predicts congestion points, and adjusts traffic signals accordingly to optimize flow.

In conclusion, while advocating for city residency as a solution to traffic and transportation challenges holds certain benefits, it is not without its limitations. A more viable approach involves a comprehensive strategy that focuses on enhancing transportation systems and infrastructure across different regions.

(327 words)

📚 Vocabulary

robust
/ˈroʊbəst/
(adj). mạnh mẽ
vocab
proximity
/prɑːkˈsɪməti/
(noun). khu vực lân cận
vocab
commute
/kəˈmjuːt/
(noun). chuyến đi làm
vocab
overburdened
/ˌoʊvərˈbɜːrdənd/
(adj). quá tải
vocab
migration
/maɪˈɡreɪʃən/
(noun). di cư
vocab
exacerbating
/ɪɡˈzæsərbeɪtɪŋ/
(verb). làm trầm trọng thêm
vocab
connectivity
/kəˌnɛktɪvˈɪti/
(noun). sự kết nối
vocab
park-and-ride facility
/pɑːrk ənd raɪd fəˈsɪləti/
(noun). bãi đỗ xe
vocab
monitor
/ˈmɒnɪtər/
(verb). giám sát / theo dõi
vocab
traffic flow
/ˈtræfɪk floʊ/
(noun). lưu lượng giao thông
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Hệ thống giao thông công cộng mạnh mẽ trong thành phố đã giảm đáng kể tắc nghẽn giao thông.

=> The

public transportation system in the city has greatly reduced traffic congestion.

 

2 Sự lân cận của căn hộ với văn phòng làm cho việc đi lại hàng ngày dễ dàng hơn cho cư dân.

=> The apartment's

to the office makes the daily commute much easier for the residents.

3 Nhiều nhân viên đã đi làm từ vùng ngoại ô đến thành phố.

=> Many employees have long

from the suburbs to the city.

 

4 Hệ thống giao thông công cộng quá tải đấu tranh để phù hợp với số lượng hành khách ngày càng tăng.

=> The

public transportation system struggles to accommodate the increasing number of passengers.

 

5 Di cư đến thành phố đến thành phố đã dẫn đến sự gia tăng dân số trong thành phố.

=> The rural-to-urban

has led to population growth in the city.

💡 Gợi ý

robust

commutes

proximity

migration

overburdened

Cùng ôn lại cách viết bar chart trong bài mẫu Task 1 IELTS 05/08/2023 cùng ngày nhé!

Exercise 2

Điền vào ô trống.

01.

làm trầm trọng thêm

02.

bãi đỗ xe

03.

giám sát / theo dõi

04.

sự kết nối

05.

lưu lượng giao thông

Tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 tháng 08/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "The best way to solve traffic and transportation problems is to encourage people to live in cities rather than suburbs or countryside. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Transport nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background