Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/08/2023 dạng Bar chart: The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/08/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả & so sánh số liệu trong năm 2008.

 • Body 2: Mô tả & so sánh số liệu thay đổi qua các năm.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Organisation 2 - increase
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Organisations 4 and 5 - decrease
Idea 2
Compare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Organisation 3 - highest - first 2 years
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Organisation 2 - the latter of the period
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Compare (2008)
Idea 1
Organisation 3
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the largest funding
Idea 2
Organisation 2 and 5
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • around 1.25 billion dollars
Idea 3
Organisation 4 and 1
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the fourth and fifth place
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 0.7 and 0.6 billion dollars
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Trend (2008 ➡ 2011)
Idea 1
Organisation 2
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a sharp growth - 2.6 billion dollars - the largest investment
Idea 2
Organisation 5 and 4
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • downward - 0.4 and 0.3 billion dollars
Idea 3
Organisation 3 and 1
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • fluctuation - around 1.5 and 0.7 billion dollars

📝 Bài mẫu

The bar graph compares how much money was provided by five different organisations to developing countries between 2008 and 2011.

Overall, the

financial allocations
from organisation 2 witnessed the most significant increase while those from organisation 4 and 5 took the opposite direction. Among these, organisation 3 remained the most significant contributor during the first 2 years while this position belonged to organisation 2 in the latter half of the period.

At the start of the period, the largest

funding
came from organisation 3,
amounting
to 1.5 billion dollars. This was followed by organisation 2 and 5, with each providing an allocation of around 1.25 billion dollars. The fourth and fifth place went to organisation 4 and organisation 1, with respective figures being approximately 0.7 and 0.6 billion dollars.

Thereafter, the amount of money provided by organisation 2 registered a sharp growth to an

unprecedented
2.6 billion dollars, establishing it as the organisation with the largest investment. In contrast, the trend for organisation 5 and 4 was downward, decreasing to 0.4 and 0.3 billion dollars respectively in 2011. Finally, the figure for organisation 3 and 1 witnessed fluctuations, hovering around 1.5 and 0.7 billion dollars
in turn
.

(197 words)

📚 Vocabulary

Financial Allocation
/faɪˈnænʃəl ˌæləˈkeɪʃən/
(noun). Phân bổ tài chính
vocab
Funding
/ˈfʌndɪŋ/
(noun). Kinh phí
vocab
Amount
/əˈmaʊnt/
(verb). Lên đến
vocab
Unprecedented
/ʌnˈpresɪˌdentɪd/
(adj). Chưa từng có
vocab
In Turn
/ɪn tɜrn/
(adv). Lần lượt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise:

Điền vào chỗ trống.

01.

Lần lượt

02.

Phân bổ tài chính

03.

Kinh phí

04.

Lên đến

05.

Chưa từng có

Từ vựng thường dùng trong bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 05/08/2023 band 8.0!

Đề thi Writing task 1 hay nhất tháng 08/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011." vừa rồi, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Ngôn ngữ giới thiệu data

check amounting to + [data]

Example: the largest funding came from organisation 3, amounting to 1.5 billion dollars.

2. Ngôn ngữ giới thiệu 2 data cùng lúc

check with respective figures being + [data 1] and [data 2]

Example: The fourth and fifth place went to organisation 4 and organisation 1, with respective figures being approximately 0.7 and 0.6 billion dollars.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background