Bài Mẫu IELTS Speaking Chủ Đề Singing - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Singing - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng tìm hiểu các vấn đề hay gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Singing ngay dưới đây.

📚 Vocabulary

to be good at something
/tuː biː gʊd æt ˈsʌmθɪŋ/
(adj). giỏi một môn học hoặc một hoạt động nào đó
vocab
to take an interest in something
/tuː teɪk ən ˈɪntrɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). quan tâm, hứng thú tới một thứ gì đó
vocab
to play an instrument
/tuː pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/
(verb). chơi một nhạc cụ nào đó
vocab
to serve a role
/tuː sɜːv ə rəʊl/
(verb). phục vụ một vai trò nào đó
vocab
to help with one's education
/tuː hɛlp wɪð wʌnz ˌɛdjuːˈkeɪʃən/
(verb). giúp đỡ cho việc học tập của ai đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample topic Singing Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 I

singing. This is also partly why I don't like going to karaoke places.

 

2 I didn't use to

Kpop songs until I heard Big Bang's songs.

3 I'm thinking about learning how to

. Guitar should be a great choice, huh?

4 The tender sounds of the piano

making the song emotional.

 

5 Playing instruments can also

as it allows them to be more precise and creative.

💡 Gợi ý

play an instrument

am not good at

help students with their education

take interest in

served a crucial role in

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

nhạc lý

02.

bản nhạc

03.

nhạc cụ

04.

cái trống

05.

khả năng cảm nhịp

06.

phối hợp tay và mắt

Đừng bỏ sót Bài Mẫu Chủ Đề Singing - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1những bài sample Speaking Part 1 chủ đề khác cũng quan trọng không kém!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Singing, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!