Topic Hobbies: Question, Samples Answer and Exercise

Bài mẫu what hobbies are popular in your country - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng tìm hiểu các câu hỏi trong

nhé!

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Hobby được dùng trong bài.

to enjoy doing something
/tuː ɪnˈʤɔɪ ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tận hưởng làm một điều gì đó
vocab
to provide information about/on something
/tuː prəˈvaɪd ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt/ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). cung cấp thông tin về một vấn đề nào đó
vocab
to keep something in a good condition
/tuː kiːp ˈsʌmθɪŋ ɪn ə gʊd kənˈdɪʃən/
(verb). giữ thứ gì đó trong tình trạng tốt
vocab
to protect something from something
/tuː prəˈtɛkt ˈsʌmθɪŋ frɒm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bảo vệ thứ gì đó khỏi một điều gì đó
vocab
the nature of something
/ðə ˈneɪʧər ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). bản chất của một thứ gì đó
vocab
to play an instrument
/tuː pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/
(verb). chơi một nhạc cụ nào đó
vocab
to tend to do something
/tuː tɛnd tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có xu hướng hay làm việc gì đó
vocab
to look for something
/tuː lʊk fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tìm kiếm một điều gì đó
vocab
to opt for something
/tuː ɒpt fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). lựa chọn một phương án nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng của topic Hobby trong bài mẫu

nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

What does 'to opt for something' mean?

to get rid of something

0% chọn

to know about something

0% chọn

to choose something

0% chọn

I'm looking ____ my watch. Yesterday it was here but now it's gone!

What does 'tend to do something' mean?

The tree protected the house ____ the hurricane.

She enjoys _____ a cup of tea while gazing out at the bustling pace of the city.

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

tờ tiền giấy

02.

chắc chắn

03.

độ ẩm

04.

sự đổ nước

05.

một cậu bé năng động

06.

sự thanh thản

07.

trò tiêu khiển

Truy cập vào

để theo dõi đầy đủ nhất đề và bài mẫu cho tất cả các phần thi nói.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Hobbies, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background