Topic Crowded place (Nơi đông đúc): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Crowded place - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Nơi đông đúc và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Science - Speaking Part 1 IELTS.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Science thường được dùng trong bài IELTS Speaking sample.

pedestrian
/pəˈdestriən/
(noun). người đi bộ
vocab
never sleeps
/ˈnɛvər slips/
(). không bao giờ ngủ, không bao giờ ngừng hoạt động
vocab
bustling
/ˈbʌslɪŋ/
(adj). nhộn nhịp
vocab
peak time
/piːk taɪm/
(noun). thời gian cao điểm
vocab
in between
/ɪn bɪˈtwiːn/
(adj). ở giữa, trung hoà
vocab
jumping with joy
/ˈʤʌmpɪŋ wɪð ʤɔɪ/
(). vô cùng vui sướng
vocab
hustle and bustle
/ˈhʌsəl ænd ˈbʌsəl/
(adj). hối hả và nhộn nhịp
vocab
individual preference
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl ˈprɛfrəns/
(noun). sở thích cá nhân
vocab
gathering
/ˈɡæðərɪŋ/
(noun). sự tụ họp, tụ tập
vocab
hit up
/hɪt ʌp/
(verb). thăm thú, ghé qua
vocab
vary from person to person
/ˈvɛri frʌm ˈpɜrsən tu ˈpɜrsən/
(adj). khác nhau giữa người này với người khác
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp

01.

người đi bộ:

02.

nhộn nhịp:

03.

sở thích cá nhân:

04.

thời gian cao điểm:

05.

sự tụ họp, tụ tập:

Tổng hợp Sample cho các topic thường gặp.

💡 Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp bí kíp giúp bạn hoàn thành phần thi Speaking Part 1 chủ đề Crowded place, bao gồm câu hỏi, câu trả lời mẫu và list từ vựng ghi điểm. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn ôn tập IELTS hiệu quả ngay tại nhà.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background