Salaries of secondary/high school teachers - Đề thi ngày 01/06/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/06/2019 dạng Table: The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Salaries of secondary/high school teachers - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong bảng số liệu

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả mức lương khởi điểm của giáo viên ở các nước

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả mức lương sau 15 năm cũng như mức lương tối đa mà họ có thể đạt được

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Teachers in Luxembourg earned the highest salaries.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
8 years was the necessary amount of time for a teacher in Denmark to achieve the maximum salary in 2009.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Starting
Idea 1
Teachers in Luxembourg
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Paid $80,000
Idea 2
Teachers in Denmark
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Paid just $45,000
Idea 3
Even lower in Japan, Korea and Australia
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Paid $34,000, $30,000, $28,000, respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
After 15 years and maximum
Idea 1
Luxembourgish teachers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Could earn up to $119,000 after 15 years or even a maximum $132,000
Idea 2
Japanese and Korean teachers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only got around $65,000 and $48,000 respectively → this number could increase to a maximum of $86,000 and $62,000
Idea 3
Teachers in Australia and Denmark
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Could earn the maximum salary of $48,000 and $54,000 after 9 and 8 years, respectively

📝 Bài mẫu

The table compares the salaries of teachers in

secondary schools and high schools
in five countries in 2009. 

Looking at the table from an overall perspective, it is readily apparent that teachers in Luxembourg

earned the highest salaries
. Interestingly, 8 years was the necessary amount of time for a teacher in Denmark to
achieve the maximum salary
in 2009.

Teachers in Luxembourg were paid $80,000 when

embarking on their teaching career
, nearly
doubling the figure for Denmark
with $45,000. The
disparity
was
even further addressed
as the salaries for teachers were only $34,000 in Japan, $30,000 in Korea and $28,000 in Australia. 

With 15-year of experience, Luxembourgish teachers could earn up to $119,000 or even maximum $132,000 with another 15 years teaching. In two Asian countries namely Japan and Korea,

teachers with 15 years working experience
had salaries around $65,000 and $48,000
respectively
. These numbers could
increase to a maximum of $86,000
and $62,000 only when the teachers had 37 and 34 years of experience. With only 8 and 9 years of teaching, teachers in Australia and Denmark could totally earn the maximum salary of $48,000 and $54,000 in turn.

(191 words)

📚 Vocabulary

Các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu Writing Task 1 được trình bày trong bảng dưới đây.

Secondary schools and high schools
/ˈsɛkənˌdɛri skulz ænd haɪ skulz/
(noun). Trung học cơ sở và phổ thông
vocab
Earn the highest salaries
/ɜrn ðə ˈhaɪəst ˈsæləriz/
(verb). Có lương cao nhất
vocab
Achieve the maximum salary
/əˈʧiv ðə ˈmæksəməm ˈsæləri/
(verb). Đạt được mức lương tối đa
vocab
Embark on their teaching career
/ɛmˈbɑrk ɑn ðɛr ˈtiʧɪŋ kəˈrɪr/
(verb). Bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của họ
vocab
Double the figure for Denmark
/ˈdʌbəl ðə ˈfɪgjər fɔr ˈdɛnˌmɑrk/
(verb). Nhân đôi con số của Denmark
vocab
Disparity
/dɪˈspɛrəti/
(noun). Sự chênh lệch
vocab
To be even further expressed
/tu bi ˈivɪn ˈfɜrðər ɪkˈsprɛst/
(verb). Thậm chí còn được thể hiện rõ hơn
Teachers with 15 years of working experience
/ˈtiʧərz wɪð 15 jɪrz ˈwɜrkɪŋ ɪkˈspɪriəns/
(noun). Những giáo viên có 15 năm kinh nghiệm làm việc
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
Increase to a maximum of $86,000
/ˈɪnˌkris tu ə ˈmæksəməm ʌv $86,000/
(verb). Tăng lên mức tối đa ở $86,000
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Trung học cơ sở và phổ thông

=>

01.
schools and
02.
schools

 

Bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của họ

=>

03.
their teaching career

 

Sự chênh lệch

=>

04.

 

Có lương cao nhất

=>

05.
the highest salaries

 

Đạt được mức lương tối đa

=>

06.
the maximum salary

 

Những giáo viên có 15 năm kinh nghiệm làm việc

=> Teachers with 15 years of

07.

Exercise 2:

1 Bằng cách tăng gấp đôi giá của nó, ngành công nghiệp đã gieo mầm cho thất bại của chính nó.

=> By

, the industry sowed the seeds of its own destruction.

 

2 Sự chênh lệch còn được thể hiện rõ hơn khi mà lương của giáo viên ở Nhật chỉ có $34,000.

=> The disparity

as the salaries for teachers were only $34,000 in Japan.

 

3 Họ lần lượt bị buộc tội giết người và ngộ sát.

=> They were charged with murder and manslaughter

.

 

4 Những con số này có thể tăng đến mức tối đa ở $86,000.

=> These numbers could

$86,000.

💡 Gợi ý

was even further expressed

doubling its price

respectively

increase to a maximum of

Đề thi hay tháng 6/2019 dành cho task 1 phần Viết.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background