Expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/06/2019 dạng Bar chart: The bar chart shows expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bài mẫu band 8.5 IELTS Writing Task 1 ngày 29/06/2019

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ đưa ra những mốc số liệu bắt đầu và kết thúc của các hạng mục.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đi vào chi tiết hơn - so sánh cụ thể xu hướng, những thay đổi giữa các hạng mục đó.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
More than half of young people feel positive about future’s communication
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Air quality would be improved the least in many young people’s opinion in the next 20 years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Communication, water and food quality
Idea 1
Communication
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 63% of young demographics believe that this will be improved
Idea 2
Water quality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 40% participants expected this to improve
Idea 3
Food quality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 51% of people feel negative about this
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Health and air quality
Idea 1
77% claiming that health and air quality would get worse in the next 20 years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The stacked horizontal bar chart
depicts
what young Europeans expect in terms of various
life aspects
in the next 20 years.

Overall, what

stands out from the chart
is that more than half of young people
feel positive about future’s communication
. Another highlight is that air quality would be improved the least in many young people’s opinion in the next 20 years.

Nearly 63% of

young demographics
believe that communication will be improved in the future, far outdistancing the figure for those who expect better water quality,
standing at 40%
. Meanwhile, it is
nearly a tie
when it comes to food quality as 51% of people feel negative about this perspective, and 49% of people
expect the opposite

A bright future for health and air quality are not the aspects most young people

have high expectations
with 58% and a dramatic 77% claim that it would get worse in the next 20 years.

(153 words)

📚 Vocabulary

The stacked horizontal bar chart
/ðə stækt ˌhɔrəˈzɑntəl bɑr ʧɑrt/
(noun). Biểu đồ cột chồng nằm ngang
vocab
Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Miêu tả
Life aspects
/laɪf ˈæˌspɛkts/
(noun). Khía cạnh cuộc sống
vocab
Stand out from the chart
/stænd aʊt frʌm ðə ʧɑrt/
(verb). Nổi bật nhất trên biểu đồ
vocab
Feel positive about future’s communication
/fil ˈpɑzətɪv əˈbaʊt ˈfjuʧərz kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(verb). Cảm thấy tích cực về khía cạnh giao tiếp trong tương lai
vocab
Young demographics
/jʌŋ ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Các nhóm tuổi trẻ
vocab
Outdistance
/ˈaʊtˈdɪstəns/
(verb). Vượt xa
vocab
Stand at 40%
/stænd æt 40%/
(verb). Đứng ở mức 40%
To be nearly a tie
/tu bi ˈnɪrli ə taɪ/
(noun). Gần như là hòa (bằng nhau)
vocab
Have high expectations
/hæv haɪ ˌɛkspɛkˈteɪʃənz/
(verb). Có kỳ vọng cao
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'outdistance'?

outward

0% chọn

outstrip

0% chọn

outnumber

0% chọn

The figure increased vastly and eventually stood ___ 40%.

What does 'To stand out from something mean'?

Which is the synonym for 'depict'?

Exercise 2:

1 Đắc Nhân Tâm viết về cách đối xử với mọi người từ nhiều khía cạnh cuộc sống khác nhau.

=> Dac Nhan Tam (How To Win Friends And Influence People) is about how to treat people from

.

 

2 Anh ấy cảm thấy lạc quan về việc mời cô ấy đi chơi.

=> He

about asking her out.

 

3 Các nhóm tuổi trẻ (người trẻ) thường chơi thể thao nhiều hơn.

=>

tend to do more sports.

 

4 Nó gần như là một trận hòa cho tới khi Công Phượng ghi bàn vào những phút cuối cùng.

=> It was nearly

until Công Phượng scored a goal at the very last minutes.

 

5 Tôi có kỳ vọng cao rằng cô ấy sẽ đạt được huy chương Vàng.

=> I

that she will get the gold medal.

💡 Gợi ý

feel positive

a tie

have high expectations

Young demographics

many different aspects of life

Đã có bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 29/06/2019 cùng ngày.

Đề hay nhất tháng 6/2019 sưu tầm.

Bấm vào chuyên mục Bài mẫu IELTS Writing Task 1 trên dol.vn để truy cập vào nguồn Writing IELTS Sample chất lượng nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart shows expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background