The amount of fruit produced in France, Spain, Germany, Turkey from 1970 to 2010

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 21/04/2022: The graph shows the amount of fruit produced in four countries (France, Spain, Germany, Turkey) from 1970 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The amount of fruit produced in four countries - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Spain và Germany

 • Body 1: Mô tả số liệu của France và Turkey

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The amount of fruit produced in Spain always took the leading position
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
While fruit production in France and Turkey increased, that in the two remaining nations experienced a drop
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Spain & Germany
Idea 1
Spain
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1970: Spain: 5.5 million tonnes of fruit were produced compared to 3.5 million in Germany
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1980: the figure in Spain rose to reach the top before decreasing
Idea 2
Germany
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1990: the amount of fruit yielded in this country went down gradually
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the number remained stable in the next 10 years before dropping by 0.25 million tonnes in 2010
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
France & Turkey
Idea 1
1970: France supplied the least amount of fruit >< the figure recorded in Turkey was 2 million
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The following years:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • fruit yield in Turkey grew gradually
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the amount of fruit produced in France saw a decrease before rising at the end of the period shown

📝 Bài mẫu

The line graph illustrates the fruit yield of France, Spain, Germany, and Turkey from 1970 to 2010.

Overall, it can be seen that the amount of fruit produced in Spain always

took the leading position
among the four countries. In addition, while
fruit production
in France and Turkey increased, that in the two remaining nations experienced a drop during the same time frame.

The initial impression
from the graph is that in 1970 roughly 5.5 million tonnes of fruit were produced in Spain, compared to 3.5 million in Germany. 10 years later, the figure in Spain rose
to reach the top
of more than 6 million before decreasing slightly to 5 million at the end of the period. Regarding Germany, the amount of fruit
yielded
in this country went down gradually to 1.5 million tonnes in 1990. However, the number
remained stable
in the next 10 years before dropping by 0.25 million tonnes in 2010.

In 1970, France supplied the least amount of fruit (1.2 million tonnes) whereas the figure recorded in Turkey was 2 million. In the following years, fruit yield in Turkey grew gradually to reach 3.5 million tonnes in 2010. Besides, the amount of fruit produced in France

saw a decrease
of 0.2 million tonnes in 2000 before rising to 2.8 million at the end of the period shown.

(222 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo ý nghĩa các từ vừng từ bài mẫu IELTS Writing Task 1 ở trên nhé.

to take the leading position
/tuː teɪk ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(verb). ở vị trí dẫn đầu
fruit production
/fruːt prəˈdʌkʃən/
(noun). sản xuất trái cây
to reach the top
/tuː riːʧ ðə tɒp/
(verb). để đạt đến đỉnh
to yield
/tuː jiːld/
(verb). cho năng suất
to remain stable
/tuː rɪˈmeɪn ˈsteɪbl/
(verb). giữ ổn định
to see a decrease
/tuː siː ə ˈdiːkriːs/
(verb). giảm
the initial impression
/ði ɪˈnɪʃəl ɪmˈprɛʃən/
(noun). ấn tượng ban đầu

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Lượng trái cây do Tây Ban Nha sản xuất luôn chiếm vị trí dẫn đầu trong 4 nước.

=> The amount of fruit produced in Spain always took the

among the four countries.

 

2 Sản lượng trái cây ở Tây Ban Nha tăng lên mức cao nhất hơn 6 triệu quả trước khi giảm nhẹ xuống 5 triệu quả vào cuối kỳ.

=> Fruit production in Spain rose to

of more than 6 million before decreasing slightly to 5 million at the end of the period.

 

3 Lượng trái cây được sản xuất ở Pháp đã giảm 0,2 triệu tấn vào năm 2000.

=> The amount of fruit produced in France

of 0.2 million tonnes in 2000.

 

4 Ấn tượng ban đầu mà bạn tạo ra từ sự xuất hiện của mình trong một cuộc phỏng vấn có thể có tác động đáng kể đến đánh giá chung của người phỏng vấn về sự phù hợp của bạn với một vị trí.

=> The

that you create from your appearance in an interview can have a considerable impact on the interviewer's overall evaluation of your suitability for a position.

💡 Gợi ý

reach the top

saw a decrease

initial impression

leading position

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Sản xuất trái cây

02.

Cho năng suất

03.

Giữ ổn định

04.

Để đạt đến đỉnh

Chọn lọc bài mẫu IELTS Writing hay tháng 04/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The graph shows the amount of fruit produced in four countries (France, Spain, Germany, Turkey) from 1970 to 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background