The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 09/04/2022: The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Global demand for different textile fibers between 1980 and 2015 - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của cotton và polyester

 • Body 2: Mô tả số liệu của cellulosic và wool

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The demand for polyester rose rapidly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
While the global need for polyester, cotton, and cellulosic experienced an increase, that of wool dropped slightly over the period shown.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cotton và polyester
Idea 1
Cotton
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 1980: 14 million tons => the most popular fabric
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • From 2000, this number went up steadily before experiencing a drop
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • After a slight decline, the demand for this textile rose gradually
Idea 2
Polyester
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A stable increase - much greater than cotton
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This fabric’s demand surged to reach its peak - more than double that of cotton at the end of the period
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Cellulosic và wool
Idea 1
Cellulosic
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced a slight decline before rising to 10 million tons in 2015
Idea 2
Wool
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Shared the opposite pattern
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • From 1980 to 2000, the figure wool declined after a minor increase of 1 million tons

📝 Bài mẫu

The line graph illustrates the total number of

fibers
that are needed all over the world from 1980 to 2015.

Overall, it can be seen that

the demand for polyester
rose rapidly during the whole period. And while the global need for polyester, cotton, and cellulosic
experienced an increase
, that of wool dropped slightly over the period shown.

In 1980, the cotton demand was 14 million tons, which made it the most popular fabric to be needed. From 2000, this number went up steadily to

approximately
26 million before experiencing a drop of nearly 4 million tons. After
a slight decline
, the demand for this textile rose gradually to 31 million tons at the end of the period. Polyester demand also saw a stable increase from roughly 5 to 32 million tons in 2000, which was much greater than cotton. This fabric’s demand
surged
to reach its peak at 70 million tons, which was more than double that of cotton at the end of the period.

Regarding cellulosic and wool, the demand for the former experienced a slight decline of 1 million tons from 1980 to 2000 before rising to 10 million tons in 2015. Wool’s demand

shared the opposite pattern
. From 1980 to 2000, the figure wool declined to only 0.5 million tons after a
minor
increase of 1 million tons.

(222 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi các từ vựng hay xuất hiện trong bài Writing Task 1 Sample vừa rồi nhé.

fiber
/faɪbə/
(noun). chất sợi
vocab
the demand for polyester
/ðə dɪˈmɑːnd fɔː ˌpɒlɪˈɛstə/
(noun). nhu cầu về polyester
vocab
to experience an increase
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ən ˈɪnkriːs/
(verb). gia tăng
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). xấp xỉ, khoảng
vocab
a slight decline
/ə slaɪt dɪˈklaɪn/
(noun). giảm nhẹ
vocab
to surge
/tuː sɜːʤ/
(verb). tăng vọt
vocab
to share the opposite pattern
/tuː ʃeə ði ˈɒpəzɪt ˈpætən/
(verb). có những đặc điểm trái ngược
vocab
minor
/ˈmaɪnə/
(adj). nhỏ, không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Vải được làm từ hỗn hợp các sợi tổng hợp.

=> The fabric is made from a mix of synthetic

.

 

2 Có thể thấy rằng nhu cầu polyester tăng nhanh trong cả giai đoạn này.

=> It can be seen that the

for polyester rose rapidly during the whole period.

 

3 Và trong khi nhu cầu toàn cầu về polyester, bông và xenlulo tăng lên, thì nhu cầu của len lại giảm nhẹ trong giai đoạn này.

=> And while the global need for polyester, cotton, and cellulosic

, that of wool dropped slightly over the period shown.

 

4 Nhu cầu sử dụng len có những đặc điểm trái ngược.

=> Wool’s demand shared the

.

💡 Gợi ý

experienced an increase

fibers

demand

opposite patterns

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trống

01.

Nhỏ, không đáng kể

02.

Xấp xỉ, khoảng

03.

Giảm nhẹ

04.

Tăng vọt

Làm đề Writing task 2 ngày 09/04/2022 và học thêm từ vựng hay.

Tổng hợp đề thi Viết Task 1 hay nhất tháng 04/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background