Population in the UK who consumed the daily amount of fruit and vegetables

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 23/04/2022: The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Men và Women qua các năm

 • Body 2: Mô tả số liệu của Children qua các năm

Insert Paragraph Title Here...
Overview
Topic Sentence

Idea 1
British women’s consumption of fruit and vegetables was far higher than the two remaining groups
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Men & Women
Idea 1
Men: Their consumption shared the same pattern in 2002 and 2010 with roughly 23%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 2010, both figures for men's and women’s consumption of fruit and vegetables reached the highest point
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Women: consumption was 25% in 2002 and rose slightly by 2% at the end of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Children
Idea 1
In 2002, children’s daily consumption of fruit and vegetables was much lower than the other groups
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In the next 4 years, the figure rose to 16% before dropping by 2% in 2010.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given bar chart illustrates the proportion of British people who consumed the suggested amount of fruit and vegetables

on a daily basis
in three years: 2002, 2006 and 2010.

Overall, it can be seen that British women’s

consumption
of fruit and vegetables was far higher than the two remaining groups.

The initial impression from the graph is that the percentage of the recommended amount of fruit and vegetables every day that the British of both

genders
, namely male and female, consumed was nearly similar.
Regarding
men, their consumption
shared the same pattern
in 2002 and 2010 with roughly 23%. In 2010, both figures for men's and women’s consumption of fruit and vegetables
reached the highest point
at 27% and 32%, respectively. The recommended daily amount of fruit and vegetables consumed by women living in the UK was 25% in 2002 and
rose slightly
by 2% at the end of the period.

In 2002, children’s daily consumption of fruit and vegetables was much lower than the other groups with

approximately
one-tenth, which was half of the women’s and men’s consumption in the same year. In the next 4 years, the figure rose to 16% before dropping by 2% in 2010.

(201 words)

📚 Vocabulary

on a daily basis
/ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs/
(adv). hàng ngày
vocab
consumption
/kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). sự tiêu thụ, tiêu dùng
vocab
gender
/ˈʤɛndə/
(noun). giới tính
vocab
to share the same pattern
/tuː ʃeə ðə seɪm ˈpætən/
(verb). có cùng đặc điểm
vocab
to reach the highest point
/tuː riːʧ ðə ˈhaɪɪst pɔɪnt/
(verb). đạt đến điểm cao nhất
vocab
to rise slightly
/tuː raɪz ˈslaɪtli/
(verb). tăng nhẹ
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). xấp xỉ
vocab
regarding
/spəˈsɪfɪk(ə)li/
(adv). về, đối với
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Kể từ năm 1989, phúc lợi đã được tính toán hàng ngày thay vì hàng tuần.

=> Since 1989 benefits have been calculated

rather than a weekly basis.

 

2 Các hệ điều hành di động có cùng đặc điểm.

=> Mobile operating systems

.

 

3 Năm 2010, cả hai con số về mức tiêu thụ trái cây và rau quả của cả nam giới và phụ nữ đều đạt mức cao nhất lần lượt là 27% và 32%.

=> In 2010, both figures for men's and women’s consumption of fruit and vegetables

at 27% and 32%, respectively.

 

4 Doanh số bán xe hơi tăng nhẹ kể từ năm 2015.

=> Car sales

since 2015.

💡 Gợi ý

reached the highest point

on a daily basis

share the same pattern

have risen slightly

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Sự tiêu thụ, tiêu dùng

02.

Giới tính

03.

Xấp xỉ

04.

Về, đối với

Học từ vựng hay qua IELTS Writing sample Task 2 ngày 23/04/2022 ngay nhé!

Những dạng đề Writing task 1 hay tháng 04/202.

Tham khảo thêm những bài mẫu IELTS Writing Task 1 chất lượng khác từ DOL nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background