The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 02/04/2022: The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today.

🚀 Đề bài

Maps: Changes in an Art Centre from 2010 to today - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả bản đồ năm 2010

 • Body 2: Mô tả bản đồ hiện tại

Insert Paragraph Title Here...
Overview
Topic Sentence

Idea 1
The replacement of the cinema in the central area for an art gallery
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There is an expansion in cafe and theater sections and the path to the new art gallery has been built as well
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2010
Idea 1
North: an open air car park which was located alongside a path
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The central part section includes a cinema on the right side of the map and a 200-seat theater with a cafe on the other side
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Southeast: there were 3 different parts of art galleries organized in an unsystematic structure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Now
Idea 1
The car park is changed into a multipurpose one, the path is widened to create a direct course to the art gallery
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
West: the number of seats in the theater increases to 300 and the cafe is expanded from east to west
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
3 cinema screens which are in horizontal pattern are added to the south end of the center
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The illustration shows how the

internal layout
of an Art Center changed from 2010 to the present.

As can be seen from the maps, the most noticeable

alteration
in the area is the replacement of the cinema in the central area for an art gallery. Also, there is an
expansion
in cafe and theater sections and the path to the new art gallery has been built as well.

In 2010, to the north of the Art Center, there was an open air car park which was located alongside a path. The central part section includes a cinema on the right side of the map and a 200-seat theater with a cafe on the other side. Towards the southeast of the site, there were 3 different parts of art galleries organized in an

unsystematic
structure.

Nowadays, while the car park is changed into a multipurpose one, the path is widened to create a direct course to the art gallery which is the

substitution
of the previous cinema. Moving to the west, the number of seats in the theater increases to 300 and the cafe is expanded from east to west.
Noticeably
, 3 cinema screens which are in
horizontal
pattern are added to the south end of the center.

(208 words)

📚 Vocabulary

alteration
/ˌɔːltəˈreɪʃ(ə)n/
(noun). sự thay đổi
vocab
expansion
/ɪksˈpænʃən/
(noun). sự mở rộng
vocab
unsystematic
/ˌʌnˌsɪstɪˈmætɪk/
(adj). không có hệ thống, phi hệ thống
vocab
the internal layout
/ði ɪnˈtɜːnl ˈleɪaʊt/
(noun). bố cục bên trong
vocab
substitution
/ˌsʌbstɪˈtjuːʃən/
(noun). thay thế
vocab
horizontal
/ˌhɒrɪˈzɒntl/
(adj). nằm ngang
vocab
noticeably
/ˈnəʊtɪsəbli/
(adv). đáng chú ý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Hình minh họa cho thấy cách bố cục bên trong của một Trung tâm Nghệ thuật đã thay đổi như thế nào từ năm 2010 đến nay.

=> The illustration shows how the

of an Art Center changed from 2010 to the present.

 

2 Chúng tôi đang thực hiện một vài thay đổi cho ngôi nhà.

=> We are making a few

to the house.

 

3 Có thể mở rộng sang các lĩnh vực nghiên cứu mới.

=>

into new areas of research is possible.

 

4 Phương pháp luận của khoa học chính sách hơi phi hệ thống.

=> The methodology of policy science is somewhat

.

💡 Gợi ý

alterations

expansion

unsystematic

internal layout

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Thay thế

02.

Nằm ngang

03.

Đáng chú ý

04.

Sự thay đổi

Xem bài mẫu Writing IELTS Task 2 ngày 02/04/2022 và học thêm từ vựng hay.

Đề thi Writing có thật tháng 04/2022.

Đừng quên đón xem nhiều bài mẫu IELTS Writing Task 1 chất lượng khác của DOL nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background