The percentage of volunteers by organizations from 2008 to 2014

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 30/09/2021: The charts show the percentage of volunteers by organizations from 2008 to 2014.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/09/2021: The charts show the percentage of volunteers by organizations from 2008 to 2014.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu năm 2008

 • Body 2: Mô tả số liệu năm 2014

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The percentage of volunteers in education, art and other fields decreased, that in environment, sport and healthcare saw an upward trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 2008, educational sector was the most attractive organization for volunteers, in the next 7 years, this dominance was challenged by education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2008
Idea 1
Education and environment were the two sectors that attracted the most volunteers (24% and 21%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Participants doing voluntary work in healthcare accounted for only 7% - a half of the percentage of volunteers in the remaining area: sport and others
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2014
Idea 1
17% of volunteers in education made its leading position beaten by environment with 29% of contributors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
25% of volunteers in sport - double the figure in art and triple that in healthcare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pie charts illustrate the proportion of

participants
who work without getting paid in different sectors from 2008 to 2014.

Overall, it can be seen that while the percentage of volunteers in education, art and other fields decreased, that in environment, sport and healthcare

saw an upward trend
during the same period. Another highlight is that, although in 2008, educational sector was the most attractive organization for volunteers, in the next 7 years, this
dominance
was challenged by environment.

In 2008, while education and environment were the two sectors that attracted the most volunteers (24% and 21%), the proportion of participants

doing voluntary work
in healthcare
accounted for
only 7%. The figure was only a half of the percentage of volunteers in the remaining area, namely sport and others which
shared the same pattern
of 15%.

In the next 7 years, 17% of volunteers in education made its

leading position
beaten by environment with 29% of contributors. At the same time, there were 25% of volunteers in sport, which was roughly double the figure in art and
triple
that in healthcare.

(181 words)

📚 Vocabulary

Học hỏi thêm những từ vựng hay từ bài mẫu Writing Task 1 ở trên nhé.

participant
/pɑːˈtɪsɪpənt/
(noun). người tham gia
vocab
to see an upward trend
/tuː siː ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). có xu hướng tăng
vocab
dominance
/ˈdɒmɪnəns/
(noun). sự thống trị, áp đảo
vocab
to do voluntary work
/tuː duː ˈvɒləntəri wɜːk/
(verb). làm công việc tình nguyện
vocab
to account for
/tuː əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
to share the same pattern
/tuː ʃeə ðə seɪm ˈpætən/
(verb). có cùng đặc điểm, xu hướng
vocab
leading position
/ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(noun). vị trí hàng đầu
vocab
triple
/ˈtrɪpl/
(verb). gấp ba
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Tỷ lệ tình nguyện viên trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe có xu hướng tăng lên.

=> The percentage of volunteers in sports and healthcare saw an

.

 

2 Khi bạn làm công việc thiện nguyện, bạn có thể giảm bớt căng thẳng và cải thiện sức khỏe của mình vì bạn cảm thấy vui hơn khi mang lại hạnh phúc cho người khác.

=> When you do

, you can reduce your stress and improve your health because you feel more joyful to bringing happiness to other people.

 

3 Tỷ lệ người tham gia các cuộc thi giáo dục có cùng đặc điểm với tỷ lệ người tham gia cuộc thi nghệ thuật.

=> The proportion of participants in educational contest shared the

with that in art contest.

 

4 Công ty duy trì vị trí hàng đầu của mình thông qua các sản phẩm có thương hiệu chất lượng và dịch vụ khách hàng cao cấp.

=> The company maintains its

through high-quality branded products and superior customer service.

💡 Gợi ý

same pattern

leading position

voluntary work

upward trend

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Người tham gia

02.

Sự thống trị, áp đảo

03.

Gấp ba

04.

Chiếm

Cùng ôn luyện đề thi cùng ngày qua IELTS Writing task 2 ngày 30/09/2021 và học thêm từ vựng hay.

Bài mẫu Writing Task 1 tháng 09/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The charts show the percentage of volunteers by organizations from 2008 to 2014. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background