Percentage of females aged 16-25 participating in sports in a country - Đề ngày 21/09/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/09/2021 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of females aged 16-25 in a particular country who participated in sports, compared with the percentage of people who watched them in 2000.

🚀 Đề bài

Percentage of females aged 16-25 participating in sports in a country - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả số liệu của phụ nữ xem thể thao

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả số liệu của phụ nữ chơi thể thao

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Tennis, gymnastics, and basketball had more women watching than playing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Badminton, golf, and horse riding and racing saw a reverse pattern.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Except for basketball, all other sports witnessed a marked difference between both figures
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Female spectators
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tennis ranked first - 60%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Basketball ranked second - 50%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Gymnastics ranked third - 20%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed by golf, horse riding & racing and badminton - 10%, 6%, and 1%, respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Female athletes
Idea 1
Highest and lowest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Basketball - 50%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Horse riding and racing - 3%
Idea 2
Share the same percentage
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tennis and golf - 30%
Idea 3
The remaining categories
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Badminton and gymnastics - 11% and 9%, respectively

📝 Bài mẫu

The presented chart gives information on the percentage of

female spectators
and
sportswomen
between the age of 16 to 25 in various sports in a country in 2000.

Overall, tennis, gymnastics, basketball, and horse riding and racing had more women watching them than women who

took part in them
. Meanwhile, badminton and golf
saw a reverse pattern
. Moreover, except for basketball, all other sports
witnessed a marked difference
between both figures.

Regarding the number of females who watched sports, tennis had the highest percentage, which was 60%.

Ranking second
in popularity was basketball, at 55%, and after that was gymnastics, at 20%. Contrastingly, badminton was the least popular among female spectators, at around 4%. In addition, golf and horse riding and racing’s figures were 10% and 6%
in turn
.

In terms of female athletes, while basketball had the highest percentage of women who participated, which was 50%, horse riding and racing had the lowest percentage of female participation, at

merely
3%. Furthermore, tennis and golf were chosen by an equal number of female athletes, at 30%. Also, more sportswomen participated in badminton than in gymnastics, at 11% and 9%,
respectively
.

(190 words)

📚 Vocabulary

Danh sách những từ xuất hiện trong bài mẫu Writing IELTS ở trên.

Female spectators
/ˈfiːmeɪl spɛkˈteɪtəz/
(noun). Người xem nữ
vocab
Sportswomen
/ˈspɔːtsˌwʊmən/
(noun). Người chơi thể thao nữ
vocab
Took part in them
/tʊk pɑːt ɪn ðɛm/
(verb). Tham gia vào chúng
vocab
Saw a reverse pattern
/sɔː ə rɪˈvɜːs ˈpætən/
(verb). Có xu hướng ngược lại
vocab
Witnessed a marked difference
/ˈwɪtnɪst ə mɑːkt ˈdɪfrəns/
(verb). Có sự khác biệt rõ rệt
vocab
Ranking second
/ˈræŋkɪŋˈsɛkənd/
(verb). Xếp hạng 2
vocab
In turn
/ɪn tɜːn/
(adv). Lần lượt
Merely
/ˈmɪəli/
(adv). Chỉ (không đáng kể)
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Những người xem nữ

=> Female

01.

 

Những người chơi thể thao nữ

=>

02.

 

Có xu hướng ngược lại

=> To see a

03.

 

Có sự khác biệt rõ rệt

=> To witness a

04.
difference

Exercise 2:

QUIZ 1/4
He ranked _____ in the competition.

third

0% chọn

in third

0% chọn

at third place

0% chọn

John and Ann are 6 and 10, ______.

Which has the closest meaning to 'respectively'?

Which is the synonym for 'merely'?

Cùng học từ vựng IELTS Writing Sample task 2 ngày 21/09/2021 ngay nhé!

Những bài mẫu hay task 1 tháng 09/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below shows the percentage of females aged 16-25 in a particular country who participated in sports, compared with the percentage of people who watched them in 2000.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background