How instant noodles are manufactured - Đề thi ngày 01/09/2021

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 01/09/2021: The diagram below shows how instant noodles are manufactured.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/09/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả 4 bước đầu

 • Body 2: Mô tả 4 bước tiếp theo

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
8 steps: starting from storing flour in storage silos and ending with noodles being packaged for consumption
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
First phase
Idea 1
the basic ingredient - flour - is transferred by trucks to the site and stored in storage silos
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the flour is blended with water and oil by a mixer to create dough
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
the mixture goes through rollers to make dough sheets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
they are transformed into strips by the operation of a machine.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Second phases
Idea 1
making noodles discs which are converted from dough strips in the previous stage.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
those discs are cooked with oil and dried before putting into cups in combination with vegetables and spices
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
the final product then are labeled and sealed before being sold in the market.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram illustrates the procedure of producing instant noodles.

Overall, there is a total of 8 steps involved in

the production of instant noodles
starting from storing flour in storage silos and ending with noodles being packaged for
consumption
.

In the first phase, the basic ingredient - flour - is transferred by trucks to the site and stored in

storage silos
. There, the flour is
blended
with water and oil by a mixer to create dough. In the next step,
the mixture
goes through rollers to make dough sheets before they are
transformed
into strips by the operation of a machine.

The next phase begins with making noodles discs which are converted from

dough strips
in the previous stage. After that, those discs are cooked with oil and dried before putting into cups
in combination with
vegetables and spices. The final product then are labeled and sealed before being sold in the market.

(151 words)

📚 Vocabulary

the production of instant noodles
/ðə prəˈdʌkʃən ɒv ˈɪnstənt ˈnuːdlz/
(noun). sản xuất mì ăn liền
vocab
storage silos
/ˈstɔːrɪʤ ˈsaɪləʊz/
(noun). hầm chứa
vocab
consumption
/kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). sự tiêu thụ
vocab
to blend
/tuː blɛnd/
(verb). pha trộn
vocab
the mixture
/ðə ˈmɪksʧə/
(noun). hỗn hợp
vocab
to transform
/tuː trænsˈfɔːm/
(verb). biên đổi
vocab
in combination with
/ɪn ˌkɒmbɪˈneɪʃən wɪð/
(phrase). kết hợp với
vocab
dough strips
/dəʊ strɪps/
(noun). bột dạng sợi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Việc sản xuất mì ăn liền không có nhiều thay đổi kể từ khi nó được phát minh.

=>

has not changed much since its invention.

 

2 Công ty đang nghiên cứu một sản phẩm mới kết hợp với một số đối tác nước ngoài.

=> The firm is working on a new product

several overseas partners.

 

3 Lúc đầu, dạng bột hình sợi sẽ chìm xuống đáy nhưng sau đó chúng sẽ nổi lên trở lại.

=> The

will sink to the bottom at first but then they pop right back up.

 

4 Các hầm chứa là các cấu trúc hình trụ, thường có đường kính từ 10 đến 90 ft (3 đến 27 m) và chiều cao từ 30 đến 275 ft (10 đến 90 m).

=>

are cylindrical structures, typically 10 to 90 ft (3 to 27 m) in diameter and 30 to 275 ft (10 to 90 m) in height.

💡 Gợi ý

dough strips

in combination with

The production of instant noodles

Storage silos

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Sự tiêu thụ

02.

Pha trộn

03.

Hỗn hợp

04.

Biến đổi

Những đề thi viết Task 1 hay tháng 09/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 . Sau sample The diagram below shows how instant noodles are manufactured. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background