👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Cambridge IELTS 14
Preview

Cambridge IELTS 14

8 bài tests
48.550 lượt làm

Cambridge IELTS 14 với đề bài IELTS Reading Listening Test được thiết kế dưới dạng bài thi thử IELTS Online Test kèm Answer key giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking, list từ vựng IELTS cần học trong bài và Free PDF download.

BÀI TEST

READING

LISTENING

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background